Otvorena je diskusija na temu: Gdje je Hrvatska kada je u pitanju navodnjavanje?