Herbicidi

Zaštita nasada ili usjeva, zaštitna sredstva za suzbijanje korova - Herbicidi

TRIBE 75 WG

Sistemični herbicid Oblik formulacije: vododispergirajuće granule (WG) TRIBE 75 WG namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (sre...

cijena na upit

PLEDGE 50 WP

PLEDGE 50 WP namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u: vinove loze jednogodišnji širokolisni korovi u količini 1,2 kg /ha uz u...

cijena na upit

Talisman + Mural pack

Kombinacija za suzbijanje korova na 2 ha kukuruza (1 L MURALA i 2 L TALISMANA) MURAL® selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncent...

cijena na upit

Starline

Translokacijsko - kontaktni herbicid u obliku  koncentrata za emulziju (EC) namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u...

cijena na upit

Talisman

Selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncentrirane suspenzije (OD) DJELATNA TVAR: 40 g/l nikosulfuron OD FORMULACIJA omogućava veću pos...

cijena na upit

Mural

Selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz...

cijena na upit

Kideka

herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te kukuruzu šećercu. DJELATNA TVAR: Mezotrion 100 g/L UP...

cijena na upit

Disk

Klasa   Herbicidi Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta. Proizvođač   Galenika-Fitofarmacij...

cijena na upit

Velton WG

Klasa   Herbicidi Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucer...

cijena na upit

REZON

Klasa: Herbicidi Opis: Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta Proizvođač:...

cijena na upit

BASAR

Klasa: Herbicidi Opis: Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta...

cijena na upit

Proman

Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru. Djelatna tvar: metobromuron...

cijena na upit

Chikara

Chikara 25 WG je dio Belchimovog programa zaštite. Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisni...

cijena na upit

Reglone Forte

Reglone Forte je totalni herbicid koji se primjenjuje za desikaciju nekih ratarskih kultura te suzbijanje korova. Sastav: Dikvat (150 g / l) i ovlaživ...

cijena na upit

Stomp® Aqua

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i smanjenju zakorovljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima u voćarstvu, vinograd...

cijena na upit

Storm® 4G BB

Storm® 4G BB, mamac u obliku parafinskog bloka (za izravnu primjenu) za suzbijanje kućnog miša (Mus musculus), smeđeg štakora (Rattus norvegicus) i cr...

cijena na upit

Storanet®

Storanet®, insekticidna mreža kontaktnog djelovanja namijenjena za zaštitu: - oborenog drva bjelogorica i crnogorica odloženog u hrpi ili pojedinačnih...

cijena na upit

Stranica 1 od 11. Rezultati 1 - 20 od 216.

Herbicidi - Tekstovi