Herbicidi

Zaštita nasada ili usjeva, zaštitna sredstva za suzbijanje korova - Herbicidi

Kalif® 480 EC

KALIF 480® EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici....

cijena na upit

Glyphogan®

Djelovanje i primjena: Glyphogan® je neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih koro...

cijena na upit

Sultan® 50 SC

Sultan® 50 SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj...

cijena na upit

Kalif Mega®

Kalif Mega® je zemljišni kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj re...

cijena na upit

Tomigan® 250 EC

Translokacijsko-kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, oz...

cijena na upit

TRIBE 75 WG

Sistemični herbicid Oblik formulacije: vododispergirajuće granule (WG) TRIBE 75 WG namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (sre...

cijena na upit

PLEDGE 50 WP

PLEDGE 50 WP namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u: vinove loze jednogodišnji širokolisni korovi u količini 1,2 kg /ha uz u...

cijena na upit

Talisman + Mural pack

Kombinacija za suzbijanje korova na 2 ha kukuruza (1 L MURALA i 2 L TALISMANA) MURAL® selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncent...

cijena na upit

Starline

Translokacijsko - kontaktni herbicid u obliku  koncentrata za emulziju (EC) namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u...

cijena na upit

Talisman

Selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncentrirane suspenzije (OD) DJELATNA TVAR: 40 g/l nikosulfuron OD FORMULACIJA omogućava veću pos...

cijena na upit

Mural

Selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz...

cijena na upit

Kideka

herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te kukuruzu šećercu. DJELATNA TVAR: Mezotrion 100 g/L UP...

cijena na upit

Disk

Klasa   Herbicidi Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta. Proizvođač   Galenika-Fitofarmacij...

cijena na upit

Velton WG

Klasa   Herbicidi Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucer...

cijena na upit

REZON

Klasa: Herbicidi Opis: Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta Proizvođač:...

cijena na upit

BASAR

Klasa: Herbicidi Opis: Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta...

cijena na upit

Proman

Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru. Djelatna tvar: metobromuron...

cijena na upit

Chikara

Chikara 25 WG je dio Belchimovog programa zaštite. Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisni...

cijena na upit

Stranica 1 od 12. Rezultati 1 - 20 od 221.