Zaštitna sredstva i gnojiva

Sredstva za uspješnu zaštitu i prihranu bilja - zaštita nasada

Shakal® 500 SC

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje plamenjače na krumpiru. Fungicid iz grupe diarilamina – inhibitor razvoja, kretanja i širenja spora. Akti...

cijena na upit

Shavit F®

Kontaktno-sistemični fungicid za suzbijnje biljnih bolesti na vinovoj lozi. Aktivne tvari: • folpet, 70 % • triadimenol, 1,5 % Formulacija: močivi pra...

cijena na upit

Seguris xtra®

Sistemični fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na pšenici i ječmu. Aktivna tvar:  Izopirazam, 100 g/l        Azoksistrobin, 100 g/l    Cipr...

cijena na upit

Ridomil gold combi® 45 WG

Kombinirani preventivni fungicid sa izraženim sistemičnim i površinskim (kontaktnim) djelovanjem na plamenjaču vinove loze Aktivna tvar:  Metalaksil-M...

cijena na upit

Nimrod® 25 EC

Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje pepelnica na jabukama, krastavcima, lubenicama i dinjama. Inhibitor biosinteze adenozina – iskazuje jak...

cijena na upit

Mirage® 45 EC

Kontaktni fungicid iz grupe imidazola s preventivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici i ječmu. Inhibira biosintezu er...

cijena na upit

Merpan® 80 WDG

Fungicid širokog spektra djelovanja koji suzbija krastavost plodova jabuke i kruške. Aktivna tvar: kaptan, 80% Formulacija: močive samodispergirajuće...

cijena na upit

Folpan® 80 WDG

Fungicid širokog spektra djelovanja koji suzbija glavne bolesti vinove loze  Aktivna tvar: folpet, 80 % Formulacija: močive samodispergirajuće valjkas...

cijena na upit

Bumper® 25 EC

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, u ratarstvu, u ukrasnom bilju i u ukrasnim travnjacim...

cijena na upit

Amistar extra®

Preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu i šumarstvu Aktivna tvar: azoksistrobin,...

cijena na upit

Pendigan® 330 EC

Kontaktni i zemljišni selektivni herbicid za suzbijanje zaperaka duhana te suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici...

cijena na upit

Goltix® GOLD

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi Aktivna tvar: metamitron, 700 g/l Formulacija...

cijena na upit

Agil® 100 EC

Selektivni sistemični herbicid koji se koristi nakon nicanja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i samoniklih žitarica u šećer...

cijena na upit

Mist – controlTM

Pomoćno sredstvo – dodatak škropivima, sredstvo za sprečavanje zanošenja i povećanje depozita škropiva. Smanjuje zanošenje (“drift”) i učinkovito pobo...

cijena na upit

Buminal®

Biljni proteinski mamac (atraktant) Namijenjen je za: • voćnu muhu (Ceratitis capitata) • maslinovu muhu (Batrocera oleae) Djelovanje zahvaljuje sadrž...

cijena na upit

BRODY 2.5 BLOCK - Rodenticid

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca – vrsta biocidnog pripravka 14 Brody parafinski blokovi – BRODY 2.5 BLOCK je mamac pripremlj...

cijena na upit

BRODY 2.5 PASTE - Rodenticid

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca – vrsta biocidnog pripravka 14  BRODY 2.5 PASTE–  je mamac pripremljen za uporabu na osnovi...

cijena na upit

GLISTEN | NATURAL ORGANIC FERTILIZER / VERMICOMPOST

GLISTEN JE VISOKO KVALITETNO ORGANSKO GNOJIVO PROIZVEDENO IZ KOMPOSTIRANOG BILJA I STAJNJAKA , AKTIVNOŠĆU KALIFORNIJSKIH GLISTA. WORM CASTINGS | VERMI...

≈ 1,00 € 7,44 kn

Popust od 15% na preparate za ekološku proizvodnju!

Pro-eco vas poziva da ih posjetite na Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu, u paviljonu 2! Uz predstavljane novosti, iskoristite sajamski popust...

cijena na upit

Popust od 15% na preparate za ekološku proizvodnju!

Pro-eco vas poziva da ih posjetite na Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu, u paviljonu 2! Uz predstavljane novosti, iskoristite sajamski popust...

cijena na upit

Stranica 1 od 70. Rezultati 1 - 20 od 1389.

Zaštitna sredstva i gnojiva - Tekstovi