Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

158,03 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

135,78 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
CME (Chicago)

147,29 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

284,24 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

182,00 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

147,81 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

156,67 EUR/t

31.07.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

193,90 EUR/t

31.07.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

199,79 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

199,79 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
CME (Chicago)

174,38 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

307,63 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

180,25 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

176,83 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

168,00 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

184,00 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

175,13 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

178,53 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

164,93 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

165,78 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

175,98 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

178,53 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

170,62 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

191,19 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

311,93 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

278,03 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
CME (Chicago)

300,40 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

579,57 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

207,95 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

427,74 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

368,92 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

3,77 EUR/l

04.08.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

557,07 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.049,53 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

593,42 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

741,18 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

986,76 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

671,63 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
India C&F

739,64 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

718,38 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
Russia FOB

675,88 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

244,08 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

354,76 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

192,99 EUR/t

04.08.2020. AgroChart

Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

287,90 EUR/t

04.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

04.08.2020. AgroChart