Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

163,99 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

194,14 EUR/t

-0,98%

26.01.2021. AgroChart
CME (Chicago)

210,62 EUR/t

+1,01%

26.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

352,94 EUR/t

-0,97%

26.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

210,50 EUR/t

-0,99%

26.01.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

226,97 EUR/t

-0,99%

26.01.2021. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

190,00 EUR/t

-0,95%

22.01.2021. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

215,35 EUR/t

+1,01%

22.01.2021. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

225,65 EUR/t

+1,01%

26.01.2021. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

238,83 EUR/t

+1,01%

26.01.2021. AgroChart
CME (Chicago)

210,26 EUR/t

-0,98%

26.01.2021. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

344,42 EUR/t

-0,98%

26.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

225,00 EUR/t

-0,98%

26.01.2021. AgroChart
France FOB (12.5%)

236,00 EUR/t

-0,97%

26.01.2021. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

26.01.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

190,65 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

212,00 EUR/t

26.01.2021. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

242,00 EUR/t

+1,01%

26.01.2021. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

243,77 EUR/t

+1,01%

26.01.2021. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

245,41 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

230,59 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

231,41 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

242,94 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

244,59 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

205,17 EUR/t

-0,99%

26.01.2021. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

226,76 EUR/t

-0,99%

26.01.2021. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

436,77 EUR/t

+1,02%

26.01.2021. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

369,07 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
CME (Chicago)

435,60 EUR/t

-0,98%

26.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

717,82 EUR/t

-0,99%

26.01.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

0,00 EUR/t

-0,00%

26.01.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

500,20 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

365,06 EUR/t

-1,00%

26.01.2021. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

4,99 EUR/l

+1,00%

26.01.2021. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

723,27 EUR/t

-1,00%

26.01.2021. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.300,16 EUR/t

-1,00%

26.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

26.01.2021. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

779,39 EUR/t

-0,99%

26.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

1.004,80 EUR/t

-0,99%

26.01.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

1.262,00 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

1.033,54 EUR/t

+1,01%

26.01.2021. AgroChart
India C&F

1.078,83 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart
Rotterdam NL FOB

1.070,60 EUR/t

+1,02%

26.01.2021. AgroChart
Russia FOB

1.029,42 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

353,79 EUR/t

-0,98%

26.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

445,21 EUR/t

-0,97%

26.01.2021. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

292,35 EUR/t

+1,00%

26.01.2021. AgroChart

Sačma uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

345,31 EUR/t

-0,96%

26.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

26.01.2021. AgroChart