Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

178,47 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

125,46 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
CME (Chicago)

155,94 EUR/t

03.06.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

257,84 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

168,50 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

162,84 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

196,00 EUR/t

01.06.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

319,29 EUR/t

01.06.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

203,02 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

211,11 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
CME (Chicago)

182,23 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

312,78 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

186,50 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

198,00 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

203,00 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

189,10 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

168,00 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

182,00 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

175,17 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

181,46 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

179,67 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

180,56 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

175,17 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

179,67 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

231,83 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

252,57 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

302,49 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

277,47 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
CME (Chicago)

297,26 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

631,37 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

197,63 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

454,50 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
ROFEX (Rosario)

299,52 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

384,15 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

3,94 EUR/l

02.06.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

490,49 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

913,27 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

546,46 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

704,46 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

934,47 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

664,76 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
India C&F

734,83 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

700,70 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
Russia FOB

671,95 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

254,32 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

331,81 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

206,62 EUR/t

02.06.2020. AgroChart

Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

288,34 EUR/t

02.06.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

02.06.2020. AgroChart