Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

169,69 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

137,14 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
CME (Chicago)

156,96 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

265,29 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

168,25 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

168,48 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

201,33 EUR/t

02.07.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

301,97 EUR/t

02.07.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

202,76 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

208,98 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
CME (Chicago)

171,55 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

308,58 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

182,75 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

184,00 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

193,00 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

181,41 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

168,00 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

182,00 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

171,63 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

176,97 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

162,74 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

164,52 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

171,63 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

176,08 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

173,47 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

194,46 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

300,57 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

291,12 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
CME (Chicago)

312,47 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

704,74 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

203,65 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

446,07 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

380,47 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

0,00 EUR/l

05.07.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

502,22 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

969,02 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

548,01 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

679,32 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

962,52 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

684,75 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
India C&F

747,00 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

715,87 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
Russia FOB

682,97 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

261,00 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

340,04 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

202,76 EUR/t

05.07.2020. AgroChart

Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

289,45 EUR/t

05.07.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

05.07.2020. AgroChart