Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

162,62 EUR/t

-0,99%

13.04.2021. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

188,66 EUR/t

-0,97%

13.04.2021. AgroChart
CME (Chicago)

194,09 EUR/t

-0,88%

16.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

360,90 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

221,00 EUR/t

+1,02%

16.04.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

207,17 EUR/t

-1,00%

13.04.2021. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

213,33 EUR/t

+1,02%

14.04.2021. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

216,54 EUR/t

+1,00%

14.04.2021. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

204,71 EUR/t

-1,00%

16.04.2021. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

216,41 EUR/t

-0,99%

16.04.2021. AgroChart
CME (Chicago)

215,06 EUR/t

+1,04%

16.04.2021. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

355,90 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

220,75 EUR/t

+1,04%

16.04.2021. AgroChart
France FOB (12.5%)

224,00 EUR/t

+1,02%

16.04.2021. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

13.04.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

181,29 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

212,00 EUR/t

16.04.2021. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

213,00 EUR/t

16.04.2021. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

204,71 EUR/t

-1,00%

16.04.2021. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

206,38 EUR/t

-1,00%

16.04.2021. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

188,00 EUR/t

-1,00%

16.04.2021. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

188,84 EUR/t

-0,99%

16.04.2021. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

205,55 EUR/t

-1,00%

16.04.2021. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

206,38 EUR/t

-1,00%

16.04.2021. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

187,79 EUR/t

+1,03%

16.04.2021. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

209,80 EUR/t

+1,03%

16.04.2021. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

552,36 EUR/t

+1,02%

16.04.2021. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

376,14 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
CME (Chicago)

466,55 EUR/t

+1,02%

16.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

734,74 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

272,35 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

496,03 EUR/t

-0,99%

13.04.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

352,96 EUR/t

-1,00%

13.04.2021. AgroChart

Suncokret - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
SAFEX (Johannesburg)

507,75 EUR/t

-1,00%

13.04.2021. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

6,36 EUR/l

+1,05%

16.04.2021. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

822,30 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.345,67 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

16.04.2021. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

1.010,83 EUR/t

+1,06%

16.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

1.080,12 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

1.251,49 EUR/t

-0,99%

13.04.2021. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

1.270,04 EUR/t

+1,02%

16.04.2021. AgroChart
India C&F

1.336,89 EUR/t

+1,02%

16.04.2021. AgroChart
Rotterdam NL FOB

1.320,18 EUR/t

+1,02%

16.04.2021. AgroChart
Russia FOB

1.303,47 EUR/t

+1,03%

16.04.2021. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

335,81 EUR/t

-1,00%

16.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

467,52 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

267,38 EUR/t

+1,01%

16.04.2021. AgroChart

Sačma uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

362,31 EUR/t

+1,00%

13.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

16.04.2021. AgroChart