Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

159,94 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

163,40 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
CME (Chicago)

163,31 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

301,04 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

171,00 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

260,01 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

162,00 EUR/t

25.09.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

210,04 EUR/t

25.09.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

204,57 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

206,28 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
CME (Chicago)

184,17 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

314,90 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

192,25 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

196,00 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

192,53 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

196,00 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

197,00 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

201,99 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

203,71 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

190,81 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

191,67 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

201,99 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

202,85 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

189,39 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

209,96 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

332,90 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

316,46 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
CME (Chicago)

339,24 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

564,55 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

244,53 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

456,92 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

374,58 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

4,26 EUR/l

28.09.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

604,46 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.183,76 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

622,12 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

877,43 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

1.064,97 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

799,35 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
India C&F

855,22 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

842,33 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
Russia FOB

769,27 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Maslinovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (UK)

2.528,13 EUR/t

31.08.2020. Quandl

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

289,57 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

385,69 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

208,00 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Sačma uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

287,94 EUR/t

28.09.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

28.09.2020. AgroChart

Voće i orašasti plodovi

Banana - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Central America)

1.052,38 EUR/t

31.08.2020. Quandl

Naranča - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (France)

0,98 EUR/t

31.08.2020. Quandl

Kikiriki - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Argentina)

1.626,57 EUR/t

31.08.2020. Quandl