Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

164,99 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

206,80 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
CME (Chicago)

196,47 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

330,06 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

195,00 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

207,77 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

160,00 EUR/t

25.11.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

206,50 EUR/t

25.11.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

207,38 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

214,94 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
CME (Chicago)

194,45 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

332,49 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

210,75 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

218,00 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

184,71 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

214,00 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

216,00 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

210,74 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

212,42 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

202,34 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

203,18 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

211,58 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

213,26 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

193,36 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

214,37 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

372,30 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

365,08 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
CME (Chicago)

391,37 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

696,52 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

290,08 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

493,77 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

370,44 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

4,35 EUR/l

27.11.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

705,47 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.258,45 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

706,51 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

995,94 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

1.181,41 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

961,34 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
India C&F

1.020,11 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

1.007,51 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
Russia FOB

965,53 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Maslinovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (UK)

2.782,27 EUR/t

31.10.2020. Quandl

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

333,24 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

400,93 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

277,07 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Sačma uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

324,83 EUR/t

27.11.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

27.11.2020. AgroChart

Voće i orašasti plodovi

Banana - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Central America)

961,74 EUR/t

31.10.2020. Quandl

Naranča - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (France)

0,98 EUR/t

31.10.2020. Quandl

Kikiriki - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Argentina)

1.661,36 EUR/t

31.10.2020. Quandl