Gnojiva

Mineralna i organska gnojiva te poboljšivači tla

Loc’Ax Multi 3 - Potpuno rješenje primjene mikro granuliranog gnojiva istovremeno sa sjetvom.

Loc’Ax Multi 3 Potpuno rješenje primjene mikro granuliranog gnojiva istovremeno sa sjetvom. Tijekom nicanja, dio hranjiva nije dostupan biljkama, a di...

cijena na upit

Flosal - tekuće gnojivo

FLOSAL je tekuće gnojivo - stimulator rasta, namijenjeno prihrani. Prihrana lisno-dekorativnih i cvjetnih formi (Ficus sp., Dracena sp., Philodendron...

cijena na upit

Amiksol - tekuće gnojivo

Amiksol je tekuće gnojivo s aminokiselinama koje je certificirano za primjenu u organskoj i tradicionalnoj proizvodnji. Amiksol sadrži L-aminokiseline...

cijena na upit

Slavol VVL - za folijarnu prihranu voća i vinove loze

SLAVOL VVL - mikrobiološko, organsko, tekuće gnojivo za folijarnu prihranu voća i vinove loze i proizvodnju sadnog materijala. Voća - jabučastog, košt...

cijena na upit

Rizol za soju - mikrobiološko tekuće gnojivo za inokulaciju sjemena soje

Mikrobiološko tekuće gnojivo za inokulaciju sjemena soje. Mikrobiološko tekuće gnojivo za inokulaciju sjemena soje, certificirano za primjenu u organs...

cijena na upit

Rizol za lucernu - tretman sjemena lucerne

Rizol za lucernu je mikrobiološko gnojivo za inokulaciju sjemena lucerne. Rizol za lucernu sadrži efektivne sojeve simbioznih fiksatora dušika Rhizobi...

cijena na upit

Rizol za grašak - tretman sjemena graška

Rizol za grašak je mikrobiološko gnojivo za inokulaciju sjemena graška. Rizol za grašak sadrži efektivne sojeve simbioznih fiksatora dušika Rhizobium...

cijena na upit

Uniker - za razlaganje žetvenih ostataka, kompostiranje

UNIKER je tekuće mikrobiološko, organsko gnojivo - mobilizator hranjivih elemenata, za tretman zemljišta. UNIKER se koristi u ratarstvu, vrtlarstvu i...

cijena na upit

Unistart - tekuće mikrobiološko gnojivo

Unistart je tekuće mikrobiološko gnojivo Unistart je tekuće mikrobiološko gnojivo - mobilizator hranjivih elemenata koje je certificirano za primjenu...

cijena na upit

Uni-max - mikrogranulirano mikrobiološko gnojivo

UNI-MAX je početno mikrogranulirano mikrobiološko gnojivo - mobilizator hranjivih tvari, koji je certificiran za uporabu u organskoj i tradicionalnoj...

cijena na upit

Neem cake

Biljno hranjivo i prirodni ojačivač Neem Cake  je 100% prirodno organsko gnojivo biljnog izvora, koje se dobiva prešanjem plodova drveta neem (Azadira...

cijena na upit

Neem tonic

Biljno hranjivo i prirodni ojačivač Neem tonic je 100% prirodno organsko gnojivo biljnog izvora, koje se dobiva prešanjem plodova drveta neem (Azadira...

cijena na upit

Kelp tonic

Kelp tonic  je 100% prirodno organsko gnojivo biljnog izvora, koje se dobiva iz smeđih morskih algi Acophyllos nodosum, koja rastu u hladnim morima za...

cijena na upit

Ekološko gnojivo PETRO 330+B

-Sa dodatkom bora -Postupno oslobađanje mikro i makro elemenata -Djelovanje poboljšivača tla -Bioaktivacija   SADRŽI: Organsku tvar visoke kvalitete R...

cijena na upit

Ekološko gnojivo PETRO 570 ZLT

Gnojivo koje ima dodatak ZEOLITA te snažno djeluje na poboljšanje strukture tla.Visokim udjelom organske tvari povećava sadržaj humusa,te djeluje na p...

cijena na upit

Ekološko gnojivo RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE

RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE je najsuvremenija formulacija  koja napredno hrani biljke i drastično poboljšava kemijsko-fizikalna svojstva tla.  RYOGU...

cijena na upit

Ekološko gnojivo PETRO 3:6:12+2MgO

-Postupno oslobađanje mikro i makro elemenata -Djelovanje poboljšivača tla -Bioaktivacija Vrijeme otpuštanja: 29 tjedana CIJENA: NA UPIT SADRŽI: Organ...

cijena na upit

Stranica 1 od 26. Rezultati 1 - 20 od 516.