Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Zaštita bobičastog voća
  • 17.03.2018. 10:30

Koje mjere zaštite su potrebne bobičastom voću do kraja ožujka?

Pogledajte preporuke za zaštitu bobičastog voća od bolesti i štetnika koje je potrebno što prije provesti!

Foto: Bigstockphoto/Patjo
  • 3.415
  • 89
  • 1

Početkom novog milenija određeni broj proizvođača započeo je tržnim uzgojem američkih borovnica. Iste su izrazito kiselo-ljubive (acidofilne) biljke sa skromnim zahtjevima prema mineralnim hranjivima, a najbolje uspijevaju na humusnim, prozračnim i izrazito kiselim tlima uz pH vrijednost 3,5 do 5,2 (optimalno 4,3 do 4,8). Vrlo osjetljivo razdoblje rasta i razvoja američkih borovnica traje od otvaranja pupova početkom travnja do stadija zelenih razvijenih plodova krajem mjeseca svibnja.

U ta dva mjeseca voda, hranjiva i temperatura imaju najveći izravan utjecaj na količinu i kakvoću godišnjeg uroda. Sve donedavno se smatralo da je uzgoj američkih borovnica moguć bez posebnih mjera zaštite od štetnih organizama. Tome su najviše pridonijela iskustva europskih proizvođača koji ih uzgajaju u područjima s relativno malo ukupnih godišnjih oborina, ali kad se intenzivni uzgoj američke borovnice proširio u područjima gd je tijekom vegetacije pada veća količina oborina različiti uzročnici bolesti postaju ograničavajući čimbenik uspješne proizvodnje. U kišnim sezonama najveće izravne štete na urodu američkih borovnica bilježimo od paleži cvijeta i truleži boba (monilije) (Monilinia vaccinii-coymbosi), koja prezimi na mumificiranim plodovima i tijekom proljeća zarazi mlade izdanke.

Ranoproljetna pojava zelenih gusjenica grbica

Za razliku od kupina i malina, američke borovnice nisu osjetljive na grinje, a od štetnih organizama životinjskog podrijetla najveće smo štete u našoj zemlji zabilježili od voluharica i ptica. U Međimurju smo zadnjih godina zabilježili ranoproljetnu pojavu zelenih gusjenica grbica (mali mrazovac) (Operophtera), koje prije cvatnje zapredaju i uništavaju generativne organe.

Dopuštenje za primjenu u borovnicama/američkim borovnicama imaju primjerice pripravci: Calypso SC, Laser KS, NeemAzal-T/S, Pirimor WG, Switch WG, Zato 50 WG (u američkim borovnicama dopuštenje imaju Calypso i Switch). Insekticidima Laser KS (0,015-0,02%) i Calypso SC (0,02%) se mogu uspješno suzbiti ranoproljetne gusjenice, a fungicidima Zato 50 WG (0,01%) i Switch WG (0,08%) se uspješno mogu suzbijati bolesti izdanaka i specifična monilija američkih borovnica.

Tablica 1. Mogući godišnji plan folijarne zaštite borovnica od neželjenih organizama tijekom 2018. sezone:

Red.
broj
Pripravci
Vrijeme tretiranja
Doza
(kg ili lit./ha)
Nametnici
1.
(dopuštenje za bobičasto voće i borovnice)
Kraj mirovanja
1,0 kg/ha + 2,0 kg/ha
Bolesti koje prezimljuju na izdancima!
2.
Laser KS ili Calypso SC
(dopuštenje za borovnice)
+ Zato 50 WG
Otvaranje pupova
0,1 lit/ha ili 0,2 lit./ha + 0,1 kg/ha
Štetne gusjenice!
 
Bolesti mladica!
3.
Switch WG
(dopuštenje za američke borovnice)
Početak cvatnje
0,5-0,8 kg/ha
Palež mladica i cvijeta i trulež ploda (Monilinia)
4.
*Ekstrasol (Bacillus subtilis) ili Fruttifolia (Glomus, Bacillus)
(mikrobiološki pripravci)
Nakon cvatnje
2 lit./ha ili
3-4 lit./ha
Bolesti plodova i mladica!

*Ekstrasol = mikrobiološki pripravak za ekološku proizvodnju koji sadrži korisni mikroorganizam Bacillus subtilis! Fruttifolia = mikrobiološki pripravak za ekološku proizvodnju koji sadrži Bacillus subtilis, Bacillus pumilus i Glomus spp.!

Obavijest vlasnicima nasada kupina i malina

Veća količina oborina u vrijeme intenzivnog porasta izdanaka kupina tijekom pojedinih je sezona u proteklom razdoblju pogodovala jačem potencijalu bolesti u samoniklim i plantažnim nasadima kupina i malina na području cijele sjeverozapadne regije. Pred početak intenzivnog rasta mladih izdanaka potrebno obaviti obavezne mjere biljne higijene da patoloških poremećaja u ovoj proizvodnoj godini bude što manje.

U zimskoj rezidbi kupina dominantne sorte bez bodlji thornefree odstranjuju se dvogodišnji i svi prekobrojni prošlogodišnji izdanci. Poželjno je i preporučljivo po grmu ostavljati 2-3 izdanka dobre kondicije i zdravstvene ispravnosti. Dominantna gljivična oboljenja u plantažnim nasadima kupina u Međimurju su patološko sušenje izdanaka kupina (Didymdella, Septocyta), žuta hrđa (Kuehneola) i siva plijesan plodova kupina (Botrytis). Potencijalno su najopasniji uzročnici prije vremenog sušenja i propadanja rodnih izdanaka kupina. Bolest se krajem zime prepoznaje po tipičnim znakovima koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze. Takve izdanke obavezno odstraniti iz nasada, a prije početka vegetacije obavezno ih spaliti.

Ostale bolesti se održavaju na nasadima kupina u latentnom ili skrivenom stadiju. Krajem zime se na izdancima mogu primijetiti zadebljala mjesta kao posljedica napada kupinove mušice. Također ih preporučujemo odstraniti. U narednom razdoblju (odnosno do kraja mjeseca ožujka), a nakon obavljene zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana planirati i obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada kupina i malina (npr. bakarni oksid). Utrošiti barem 800 litara škropiva/ha.

Tablica 2. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za primjenu u kupini i malini, a temeljem kojih valja u godišnjem programu planirati mjere usmjerenog suzbijanja štetnih organizama:

Biljna vrsta
Djelatna tvar
Pripravak
Ograničenja
Fungicidi
bobičasto voće
bakarni-oksid
Nordox 75 WG
K=21
malina
difenkonazol
3x, K=OVP*
kupina, malina
ciprodinil & fludioksonil
Switch WG
2x, K=10
kupina, malina
metalaksil-M & mankozeb
2x, K=OVP*
kupina, malina
fluazinam
K=OVP*
kupina, malina
tebukonazol
K=10 dana
malina
pirimetanil
K=3 dana
Insekticidi
kupina, malina
pirimikarb
Pirimor 50 WG
1x, K=21
kupina, malina
tiakloprid
Calypso 480 SC
3x. K=3
kupina, malina
abamektin
K=7
malina
spinosad
Laser KS
3x, K=3
Herbicidi
kupina, malina
pendimetalin
u vrijeme mirovanja

*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene. Naime, ovi pripravci se smiju koristiti samo do kraja ožujka, npr. fluazinam i/ili do početka cvatnje kupina i malina i ponovno nakon završetka berbe plodova - M-metalaksil!)

Važno! Sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Prskati protiv dominantnih gljivičnih bolesti

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksida (npr. Nordox 75 WG). U našoj zemlji za suzbijanje bolesti izdanaka i lišća kupina (malina) ima samo tebukonazol (Folicur 250 EW) i mankozeb u pripravku Ridomil Gold MZ Pepite (u kombinaciji s metalaksilom-M je registriran za suzbijanje plamenjače kupina i malina).

Tijekom cvatnje i nakon cvatnje u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina i malina u našoj je zemlji dopuštena primjena samo ciprodinila & fludioksonila (Switch WG) (uz karencu 10 dana), pirimetanil (u malini) (Pyrus SC) (uz karencu 3 dana) i/ili fenheksamida (Teldor 500 SC) (uz karencu 7 dana). Ukupni broj i razmak tretiranja određuje ukupna količina i raspored oborina od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova kupine (u nasadima s jačim potencijalom bolesti zaštitu bi trebalo ponoviti nakon svakih 40-60 mm oborina).

Obavijest vlasnicima nasada ribiza

U nasadima ribiza također svake godine u većoj ili manjoj mjeri srećemo štetne organizme među kojima su češće: lisne uši (Cryptomyzus ribis), staklokrilka (Synanthedon tipuliformis), grinja (Cecidophyopsis ribis), američka pepelnica (Podosphaera mors-uvae), hrđa ribiza (Cronartium ribicola) i pjegavost lišća (Drepanopezita ribis)! Od registriranih sredstva za zaštitu bilja za primjenu u ribizu ističemo primjerice pripravke Cosavet DF, Dithane DG Neotec, Laser KS, Pirimor WG, Signum DF, Teldor SC, Polyram DF, Zato 50 WG i NeemAzal-T/S!

Moguće je prve mjere zaštite obaviti kombiniranim pripravkom Modro ulje EC ili Crveno Ulje EC (bakar+mineralno ulje), registriranim za primjenu u različitim voćnim vrstama! U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Dopuštenje za amatersku primjenu imaju u našoj zemlji pripravci: Crveno ulje EC,  Cuprablau-Z, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Mineralno svjetlo ulje i Bijelo ulje EC!

Radi mogućeg prepoznavanja štetnih organizama bobičastog voća vlasnici nasada biljni materijal mogu dostaviti u priručni laboratorij Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe u Čakovcu.

Autor: Milorad Šubić


Izvori

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede


Tagovi

Bobičasto voće Maline Kupine Američke borovnice Bolesti Štetnici Gljivice Hrđa Prskanje Zaštita


Partner