Ridomil Gold MZ Pepite

Fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače u vinogradarstvu, vrtlarstvu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) te na krumpiru i duhanu.
Količina djelatne tvari u % 64,00% Mankozeb , 3,88% M - metalaksil
Datum registracije 24.01.2011.
Registracija vrijedi do 24.01.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Mankozeb (64,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Suzbija fuzikladij, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krumpira, hrđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. K - 14 rajčica, (u pol...

M - metalaksil (3,88%)

Sve kombinacije koriste se za suzbijanje plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom koristi se za suzbijanje plamenjače na hmelju, soji, duhanu, krumpiru, rajčici, kupusu, krastavcima i luku a kombinacija s mankozebom...