Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Ridomil Gold MZ Pepite

Proizvodu Ridomil Gold MZ Pepite je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 04.01.2022. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače u vinogradarstvu, vrtlarstvu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) te na krumpiru i duhanu.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/321
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva raspršivanje atomizerima, širom s prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 24.01.2011.
Registracija važi do 04.07.2021.
Datum isteka za prodaju zaliha 04.10.2021.
Datum isteka za korištenje zaliha 04.01.2022.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Mankozeb 640 g/kg
Metalaksil-M 38.8 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
izvana: vlaknasta kutija i iznutra: laminirani papir/PE 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
izvana: vlaknasta kutija i iznutra: laminirani papir polietilen tereftalat (PET) metalizirani/PE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Krastavac (na otvorenom)
(Cucumis sativus)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Uvijek koristiti preventivno, a kurativni tretmani najkasnije 42-72 sata nakon infekcije (prije pojave simptoma). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,5-2,5 kg (150-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi i načinu uzgoja. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi krastavaca i dinja i načinu uzgoja je 600-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Krastavac (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis sativus)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Uvijek koristiti preventivno, a kurativni tretmani najkasnije 42-72 sata nakon infekcije (prije pojave simptoma). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,5-2,5 kg (150-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi i načinu uzgoja. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi krastavaca i dinja i načinu uzgoja je 600-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primijeniti od početka intenzivnog rasta mladica, pa sve do faze zatvaranja grozda u razmacima od 10-14 dana. Količina sredstva potrebna za 1 ha iznosi 1,5-2,5 kg (150-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi vinove loze.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi loze je 600-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Lycopersicon esculentum)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Uvijek koristiti preventivno, a kurativni tretmani najkasnije 42-72 sata nakon infekcije (prije pojave simptoma). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,0-2,5 kg (100-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi rajčice i načinu uzgoja. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi rajčice i načinu uzgoja je 400-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Uvijek koristiti preventivno, a kurativni tretmani najkasnije 42-72 sata nakon infekcije (prije pojave simptoma). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,0-2,5 kg (100-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi rajčice i načinu uzgoja. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi rajčice i načinu uzgoja je 400-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primijeniti od početka zatvaranja redova u razmacima od 10-14 dana. Količina sredstva za 1 ha iznosi 2,0-2,5 kg (200-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi krumpira.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi krumpira je 800-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Dinja (na otvorenom)
(Cucumis melo)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Uvijek koristiti preventivno, a kurativni tretmani najkasnije 42-72 sata nakon infekcije (prije pojave simptoma). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,5-2,5 kg (150-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi i načinu uzgoja. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi krastavaca i dinja i načinu uzgoja je 600-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Dinja (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis melo)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Uvijek koristiti preventivno, a kurativni tretmani najkasnije 42-72 sata nakon infekcije (prije pojave simptoma). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,5-2,5 kg (150-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi i načinu uzgoja. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi krastavaca i dinja i načinu uzgoja je 600-1000 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.
Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 30 dana
plamenjača
(Peronospora tabacina)
Primjena: Primijeniti preventivno od 4. lista duhana, pa sve do 4 dana prije presađivanja. Količina sredstva potrebna za 1 ha iznosi 1,25-2 kg (125-200 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi duhana. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji.
Dodatne informacije: Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi duhana je 500-800 l/ha. Koncentracija 0,25 % iznosi 250 g u 100 l vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 6 Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SPo 2 Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/09-01/321 24.01.2011. 04.07.2021.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-UP/I-320-20/11-01/120 30.06.2011. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-UP/I-320-20/11-01/120 16.09.2011. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/321 09.09.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/321 09.04.2015. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/321 07.01.2021. -