Vertimec 018 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni akaricid i insekticid za suzbijanje pokretnih razvoja oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)na jezgričavim voćkama, lisnog minera (Liriomyza trifolii) i kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) na salatnom krastavcu u zaštićenom prostoru.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/27
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik
Unichem Agro d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva akaricid, insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Abamektin49571751-41-2 (Abamektin), 65195-55-3 (Avermektin B1a), 65195-56-4 (Avermektin B1b) 18,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja u razmaku od 7-10 dana u količini od 60 ml/100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih ličinki u količini 75 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 60 ml/100 l vode.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
lisne buhe
(Cacopsylla spp.)
Primjena: Sredstvo se primijenjuje nakon opadanja latica ili na novim generacijama kod pojave prvih ličinki.
Dodatne informacije: 75 ml/100 l vode

crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

hrđasta grinja
(Aculus spp.)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

moljac miner okruglih mina
(Leucoptera malifoliella)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

moljac točkastih mina
(Phyllonorycter blancardella)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 14 dana
lisne buhe
(Cacopsylla spp.)
Primjena: Primijenjuje se nakon opadanja latica ili na novim generacijama kod pojave prvih ličinki.
Dodatne informacije: 75 ml/100 l vode

crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

moljac miner okruglih mina
(Leucoptera malifoliella)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

moljac točkastih mina
(Phyllonorycter blancardella)
Primjena: Primjenjuje se nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.75 ml/100 l vode.

hrđasta grinja
(Aculus spp.)
Primjena: u količini 0,75-1,0 L/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Naranča
(Citrus sinensis)
Karenca: 10 dana
lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. Ukoliko se sredstvo primijenjuje jedanput količina je 0,75 l/ha(75 ml/100 l vode)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 10 dana
lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. Ukoliko se sredstvo primijenjuje jedanput količina je 0,75 l/ha(75 ml/100 l vode)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

Klementina
(Citrus clementine)
Karenca: 10 dana
lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. Ukoliko se sredstvo primijenjuje jedanput količina je 0,75 l/ha(75 ml/100 l vode)
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

Limun
(Citrus limonium)
Karenca: 10 dana
crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijenjuje se kod prvih pokretnih stadija u količini 75 ml/100 l vode. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva.

lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. Ukoliko se sredstvo primijenjuje jedanput količina je 0,75 l/ha(75 ml/100 l vode)
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% lišća u količini 75 ml/100 l vode.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% lišća u količini 75 ml/100 l vode.

žuti lozin pauk
(Eotetranychus carpini)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% lišća u količini 75 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Primijenjuje se od polaganja prvih jaja do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja u količini 55 ml/100 l vode.

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Primijenjuje se od polaganja prvih jaja do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja u količini 55 ml/100 l vode.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 14 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 75-100 ml/100 l vode.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 75-100 ml/100 l vode.

hrđasta grinja šljive
(Aculus fockeui)
Primjena: Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 75-100 ml/100 l vode.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: Na ličinke resičara primijenjuje se u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretiranje u ljeti preporuča se dodati mineralno ulje(0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva. Primjenjuje se u količini 75-100 ml/100 l vode.

tripsi
(Taeniothrips spp.)
Primjena: Na ličinke resičara primijenjuje se u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretiranje u ljeti preporuča se dodati mineralno ulje(0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva. Primjenjuje se u količini 75-100 ml/100 l vode.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Na ličinke resičara primijenjuje se u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretiranje u ljeti preporuča se dodati mineralno ulje(0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva. Primjenjuje se u količini 75-100 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Malina
(Rubus idaeus)
Karenca: 7 dana
crveni pauci
(Panonychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojeve prvih pokretnih stadija u količini 75-100 ml/100 l vode.

crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojeve prvih pokretnih stadija u količini 75-100 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Kupina
(Rubus fruticosus)
Karenca: 7 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojeve prvih pokretnih stadija u količini 75-100 ml/100 l vode.

crveni pauci
(Panonychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojeve prvih pokretnih stadija u količini 75-100 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 7 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 60 ml/100 l vode.

hrđasta grinja rajčice
(Aculops lycopersici)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 60 ml/100 l vode.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih ličinki u količini 75 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja u razmaku od 7-10 dana u količini od 60 ml/100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Paprika
(Capsicum annuum)
Karenca: 3 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 60 ml/100 l vode.

hrđasta grinja rajčice
(Aculops lycopersici)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 60 ml/100 l vode.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih ličinki u količini 75 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja u razmaku od 7-10 dana u količini od 60 ml/100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 60 ml/100 l vode.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih ličinki u količini 75 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja u razmaku od 7-10 dana u količini od 60 ml/100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 3 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija u količini 60 ml/100 l vode.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Primijenjuje se kod pojave prvih ličinki u količini 75 ml/100 l vode.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja u razmaku od 7-10 dana u količini od 60 ml/100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 14 dana
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primijenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primijenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primijenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primijenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Rikola (Rukola) (na otvorenom)
(Eruca sativa)
Karenca: 14 dana
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primijenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primijenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: Primijenjuje se na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primijenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primijenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 14 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: u količini 75 ml/100 l vode.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: u količini 75 ml/100 l vode

hrđasta grinja šljive
(Aculus fockeui)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: u količini 75 ml/100 l vode

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: Na ličinke resičara sredstvo se primjenjuje u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih simptoma oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretirnjae ljeti preporuča se dodati mineralno ulje (0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 75 ml/100 l vode

tripsi
(Taeniothrips spp.)
Primjena: Na ličinke resičara sredstvo se primjenjuje u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih simptoma oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretirnjae ljeti preporuča se dodati mineralno ulje (0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 75 ml/100 l vode

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: u količini 0,75-1,1 l/ha. Na ličinke resičara sredstvo se primjenjuje u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih simptoma oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretirnjae ljeti preporuča se dodati mineralno ulje (0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Salata (u zaštićenom prostoru)
(Lactuca sativa)
Karenca: 14 dana
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: u količini 0,3-0,5 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primjenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.

tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: u količini 0,3-0,5 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primjenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.
Dodatne informacije: Sredstvo VERTIMEC 018 EC se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture. Sredstvo se ne smije koristiti u cvatnji.

Jagoda (na otvorenom)
(Fragaria × ananassa)
Karenca: 3 dana
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: u količini 0,75-1,2 l/ha.Primijeniti na pokretne razvojne stadije koprivine grinje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati u vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova . Odstraniti korove prije cvatnje.
Patlidžan
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
muha lisni miner
(Liriomyza sp.)
Primjena: u količini 0,5-1,00 l/ha.Primijeniti u vrijeme pojave ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: u količini 0,5-1,00 l/ha.Primijeniti u vrijeme pojave ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
resičari
(Thripidae)
Primjena: u količini 1,0-1,2 l/ha.Primijeniti u vrijeme pojave ličinki. Vremenski razmak između primjena iznosi 7-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati u vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova . Odstraniti korove prije cvatnje.
Celer
(Apium graveolens)
Karenca: 10 dana
crveni pauk
(Tetranychus sp.)
Primjena: u količini 0,3-1,2 l/ha.Primjena kod prve pojave pokretnih stadija. Vremenski razmak između primjena iznosi 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
hrđasta grinja rajčice
(Aculus lycopersici)
Primjena: u količini 0,3-1,2 l/ha.Primjena kod prve pojave pokretnih stadija. Vremenski razmak između primjena iznosi 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
tripsi
(Frankliniella spp.)
Primjena: u količini 0,75-1,2 l/ha.Primjena kod prve pojave ličinki. Vremenski razmak između primjena iznosi 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
muha lisni miner
(Liriomyza sp.)
Primjena: u količini 0,3-1,2 l/ha.Primjena kod prve pojave znakova odlaganja jaja. Vremenski razmak između primjena iznosi 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati u vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova . Odstraniti korove prije cvatnje.
Poriluk
(Allium porrum)
Karenca: 14 dana
trips
(Thrips sp.)
Primjena: u količini 0,5 l/ha. Kod pojave štetnika ili prvih simptoma napada. Utrošak vode od 400-600 l/ha. Vremenski razmak između primjena iznosi 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati u vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.Odstraniti korove prije cvatnje.
Palme
(Arecaceae)
crvena palmina pipa
(Rhynchophorus ferrugineus)
Primjena: Injektiranje u vršni dio debla u količini 50-100 ml/l vode. Primjenjuje se kod prve pojave odraslih razvojnih stadija štetnika. Samo za profesionalnu upotrebu. Injektiranje u vrijeme kolanja sokova, na visini 1-2 metra od tla, u količini 1-2 ml sredstva na svakih 20-25 cm promjera debla u razrjeđenju 20-60 ml/sredstva/l vode. Vremenski razmak između primjena iznosi 15-45 dana kod split primjene.Maksimalan broj primjene iznosi 1 kod primjene pune količine ili 2 kod split primjene(2 puta pola količine).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati u vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova . Odstraniti korove prije cvatnje.
Ukrasno bilje

Karenca: Nije primjenjivo
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: u količini 0,6 l/ha. Primijeniti u vrijeme pojave ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
muha lisni miner
(Liriomyza sp.)
Primjena: u količini 0,6 l/ha. Primijeniti u vrijeme pojave ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
resičari
(Thripidae)
Primjena: u količini 0,6 l/ha.Primijeniti u vrijeme pojave ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: SPe 8 Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati u vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova . Odstraniti korove prije cvatnje.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 12.6.2006.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/2712.06.200631.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/27 12.10.2011
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/11-01/12030.06.2011
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/11-01/12016.08.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/2716.09.2016
Izmjena dozvole za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/12019.09.2016