Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Nordox 75 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, maslinarstvu, povrćarstvu i voćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/01-01/259
Vlasnik registracije Nordox AS
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid, baktericid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
-1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Bakarni spojevi: Bakarni oksid44.6031317-39-1 750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Tretiranje treba obaviti u fenofazi izboja 3 - 10 cm (stadij D) u količini od 100 do 150 g u 100 l vode.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: Tretiranje treba obaviti u fenofazi izboja 3 - 10 cm (stadij D) u količini od 100 do 150 g u 100 l vode.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Koristi se prventivno.100 g sredstva u 30 do 50 l vode na 1000 m2.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: Koristi se preventivno.100 g sredstva u 30 - 50 l vode na 1000 m2.

Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: 100 g sredstva u 30 - 50 l vode na 1000 m2. Ne smije se koristiti na sortama rajčice sitnog ploda.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: 100 g sredstva u 30 - 50 l vode na 1000 m2. Ne smije se koristiti na sortama rajčice sitnog ploda.

Bundeva
(Cucurbita maxima)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Krastavci se smiju tretirati samo prije početka cvatnje.

Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Koristi se preventivno.

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Krastavci se smiju tretirati samo prije početka cvatnje.Koristi se preventivno.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
bakterijska palež
(Erwinia amylovora)
Primjena: U fenofazama A - B u koncentraciji 0,2 % u fenofazi C u koncentraciji 0,15 % u fenofazi D u koncentraciji 0,1 %, početak cvatnje do precvjetavanja (E - H) u koncentraciji 0,03 % u intervalima od 7 dana ili u tank miksu NORDOX 75 WG u koncentraciji 0,01 % + Aliete ili Topic u koncentraciji 0,2 %.

krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: U mirovanju vegetacije u koncentraciji 0,2 % (200 g u 100 l vode), pri pojavi zelenog vrha pupa(fenofaze B - C) u koncentraciji 0,1 - 0,2 %(100 - 200 g u 100 l vode) pri pojavi mišjih ušiju u koncentraciji 0,1 % (fenofaza C3).

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 56 dana
paunovo oko
(Spilocea oleagina = Cycloconium oleaginum)

Koštičavo voće

Karenca: Osigurana vremenom primjene
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

bakterijski rak koštičavih voćaka
(Pseudomonas mors-prunorum)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

šupljikavost
(Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

palež cvjeta i mladica
(Monilinia spp.)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

truleži ploda
(Monilinia spp.)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Primjena u koncentraciji 0,2%. Primjena je dozvoljena samo u periodu nakon berbe do cvatnje uz ograničenje količine škropiva od 1000 l/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 21 dan
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Primjena: U količini 0,8-2 kg/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Primjenu treba obaviti preventivno, ali najkasnije kod pojave prvih simptoma bolesti. Ako je potrebno, tretiranje ponoviti nakon 7-10 dana tijekom perioda zaraze. Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

ramularijska pjegavost (sive pjegavosti - ramularije) (Ramularia beticola)
Primjena: U količini 0,8-2 kg/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Primjenu treba obaviti preventivno, ali najkasnije kod pojave prvih simptoma bolesti. Ako je potrebno, tretiranje ponoviti nakon 7-10 dana tijekom perioda zaraze. Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

phoma
(Phoma betae)
Primjena: U količini 0,8-2 kg/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha. Primjenu treba obaviti preventivno, ali najkasnije kod pojave prvih simptoma bolesti. Ako je potrebno, tretiranje ponoviti nakon 7-10 dana tijekom perioda zaraze. Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Ukrasno bilje (osim ruže i karanfila)

Karenca: nije primjenjivo
bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice i sive plijesni)Primjena: U koncentraciji 0,14-0,2% (140-200 g na 100 l vode). Tretiranje treba započeti preventivno, ali najkasnije pri pojavljivanju početnih simptoma. Preporuča se ponavljanje tretiranja prema epidemiološkom riziku svakih 7-14 dana. Prije tretiranja treba napraviti provjeru fitotoksičnosti.

Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
bakterijska pjegavost
(Xanthomonas fragariae)
Primjena: Primjeniti 1-2 puta na kraju ljeta ili tijekom zime.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
crvena pjegavost lista
(Marssonina fragariae)
Primjena: Primjeniti 1-2 puta na kraju ljeta ili tijekom zime.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
crvena pjegavost lista
(Zythia fragariae)
Primjena: Primjeniti 1-2 puta na kraju ljeta ili tijekom zime.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Bobičasto voće

Karenca: 21 dan
purpurna pjegavost
(Stemphylium botryosum)
Primjena: Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Primjenjuje se u količini od 170-200 g/ha uz utrošak vode od 400-800 l/ha.
Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 15 dana
bakterije

Primjena: Suzbija bakterioze (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Primjeniti folijarno u vrijeme mirovanja vegetacije.
melanoza
(Phomopsis citri)
Primjena: Primjeniti folijarno u vrijeme mirovanja vegetacije.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 24.1.2002.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/01-01/259 24.01.200231.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/259 02.11.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/259 18.02.2005
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/11-01/12016.09.2011
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/11-01/21930.01.2012
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/01-01/25924.09.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/25917.06.2015