Signum

Kombinirani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Količina djelatne tvari u % 6,70% Piraklostrobin , 26,70% Boskalid
Datum registracije 29.12.2006.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Piraklostrobin (6,70%)

Kombinirani preventivni fungicide za subzijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.

Boskalid (26,70%)

Suzbija sivu plijesan i smanjuje napad pepelnice na vinovoj lozi.LD50 > 5000. S.O. = Izvan skupine otrova.