Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Cuprablau-Z

Proizvodu Cuprablau-Z je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2021. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/48
Vlasnik registracije CINKARNA metalurško-kemična industrija Celje d.d.
Adresa vlasnika rješenja Kidričeva 26, Celje, Slovenija
Distributeri CHROMOS AGRO d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid, baktericid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 22.04.2005.
Registracija važi do 01.01.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 01.07.2020.
Datum isteka za korištenje zaliha 01.07.2021.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid 350 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
dupleks folija - PET/PE za neprofesionalne korisnike (amatere) 4 g Amaterska Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri
dupleks folija - PET/PE za neprofesionalne korisnike (amatere) 20 g Amaterska Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri
dupleks folija - PET/PE za neprofesionalne korisnike (amatere) 40 g Amaterska Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri
dupleks folija - PET/PE za neprofesionalne korisnike (amatere) 100 g Amaterska Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: 300-400 g u 100 l vode na 1000 m2.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: 300-400 g u 100 l vode na 1000 m2.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Od kretanja vegetacije do cvatnje i nakon cvatnje. 300 g u 100 l vode, tj. 30 g u 10 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.

crna trulež
(Guignardia bidwellii)
Primjena: Od kretanja vegetacije do cvatnje i nakon cvatnje. 300 g u 100 l vode, tj. 30 g u 10 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: Pred kretanje vegetacije u koncentraciji od 1 % i u koncentraciji 0,30-0,35% u kretanju vegetacije.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.

plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Od kretanja vegetacije do cvatnje i nakon cvatnje. 300 g u 100 l vode, tj. 30 g u 10 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: U vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji od 0,8%, od kretanja vegetacije do fenofaze "mišje uši" u koncentraciji od 0,5% i od fenofaze "mišje uši" do fenofaze "ružičasti pup" u koncentraciji od 0,3%. 800 g u 100 l vode, 500 g u 100 l vode, 300 g u 100 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.

bakterijska palež
(Erwinia amylovora)
Primjena: U početku cvatnje do precvjetavanja jabuke u razmacima po 7 dana - u koncentraciji od 0,06 % (60 g u 100 l vode)ili u koncentraciji od 0,03% (30 g u 100 l vode) u tank miksu s ALIETTE-om koncentracije od 0,2%.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: U vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji od 0,8%, od kretanja vegetacije do fenofaze "mišje uši" u koncentraciji od 0,5% i od fenofaze "mišje uši" do fenofaze "ružičasti pup" u koncentraciji od 0,3%. 800 g u 100 l vode, 500 g u 100 l vode, 300 g u 100 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Breskva
(Prunus persica)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: Samo u vrijeme mirovanja vegetacije. 800 g u 100 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Koštičavo voće
Karenca: Osigurana vremenom primjene
šupljikavost
(Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii)
Primjena: Samo u vrijeme mirovanja vegetacije. 800 g u 100 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 56 dana
paunovo oko
(Spilocea oleagina = Cycloconium oleaginum)
Primjena: Rano u proljeće prije pojave kiša, a prije cvatnje masline. 300 g u 100 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.
Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora humuli)
Primjena: 300 g u 100 l vode.
Dodatne informacije: Za neprofesionalne korisnike (amatere): Najniži utrošak vode kod primjene ne smije biti ispod 400 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/05-01/48 22.04.2005. 01.01.2020.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/48 06.02.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/20 16.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/48 14.04.2016. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/16-03/282 24.10.2016. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/05-01/48 11.05.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/48 03.12.2019. -

Primjena na kulture