Cuprablau-Z

Količina djelatne tvari u % 35,00% Bakar hidroksid - kalcij klorid kompleks + cink sulfid
Datum registracije 22.04.2005.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Cinkarna
Distributeri

Aktivne tvari