Polyram DF

Kontaktni fungicid za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, na ukrasnom bilju i krumpiru.
Količina djelatne tvari u % 70,00% Metiram
Datum registracije 02.02.2012.
Registracija vrijedi do 02.02.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Metiram (70,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra djelovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Na suncokretu dva a rajčici tri puta tijekom...