Polyram DF

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze, crne pjegavosti vinove loze, krastavosti plodova jabuke, plamenjače krumpira i rajčice, sive pjegavosti stabljike suncokreta i crne pjegavosti.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/296
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik
CHROMOS AGRO d.o.o., ovlašteni uvoznik
CHROMOS AGRO d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metiram4789006-42-2700,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Dodatne informacije: 250 ml u 100 l vode.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U fenofazi C(zeleni vrh pupa) i u fenofazi E(3-5 listića vinove loze).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 200 g sredstva u 100 l vode.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U fenofazi C(zeleni vrh pupa) i u fenofazi E(3-5 listića vinove loze).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 200 g sredstva u 100 l vode.

plamenjača
(Plasmopara viticola)
Dodatne informacije: 250 ml u 100 l vode.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Pred cvatnju.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5
Dodatne informacije: 250 g u 100 l vode.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Prije nego je zahvačeno plamenjačom više od 5 % lisne mase.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 200 g sredstva u 60-80 l vode na 1000 m2.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Prije nego je zahvačeno plamenjačom više od 5 % lisne mase.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 200 g sredstva u 60-80 l vode na 1000 m2.

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
siva pjegavost
(Phomopsis helianthi = Diaporthe helianthi)
Primjena: Prvi puta u butonizaciji i drugi puta u prvoj polovici cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U kombinaciji s 1 l/ha fungicida Bavistina.

crna pjegavost
(Phoma macdonaldii = Leptosphaeria lindquistii)
Primjena: Prvi puta u butonizaciji i drugi puta u prvoj polovici cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U kombinaciji s 1 l/ha fungicida Bavistina.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 16.2.1998.
Registracija važi do 1.4.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.10.2013.