Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Score 250 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti kod jabuke.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/241
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.
Agroavant d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 30.01.2007.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Difenkonazol 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 20 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Dodatne informacije: 0,013% iznosi 13 ml sredstva u 100 l vode.

krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Prije pojave prvih simptoma bolesti.
Dodatne informacije: 0,013% iznosi 13 ml sredstva u 100 l vode. I 0,015% što iznosi 15 ml sredstva u 100 l vode za kurativnu zaštitu. Kurativna zaštita se preporučuje koristiti samo ako postoji praćenje antifuzikladijskom prognoznom službom. Sredstvo se ne preporučuje koristiti za eradikativnu zaštitu. Preporučuje se primjena u kombinacijama sa protektivnim fungicidom kako bi se spriječila pojava rezistentnosti.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331 NE izazivati povraćanje.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/241 30.01.2007. 31.12.2028.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 30.06.2011. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/04 07.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/241 28.11.2023. -

Primjena na kulture