Kraft 18 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid i akaricid za suzbijanje štetnika i grinja.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/190
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva akaricid, insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Abamektin49571751-41-2 (Abamektin), 65195-55-3 (Avermektin B1a), 65195-56-4 (Avermektin B1b) 18,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U koncentraciji 0,075%-0,15% uz dodatak Bijelog ulja u koncentraciji od 0,25%. Primjeniti u proljeće u vrijeme izlaska većine ličinki iz zimskih jaja i njihovog naseljavanja na listove.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

moljac miner okruglih mina
(Leucoptera malifoliella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

moljac točkastih mina
(Phyllonorycter blancardella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

hrđasta grinja jabuke
(Aculus schlechtendali)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 14 dana
obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U koncentraciji 0,075%-0,15% uz dodatak Bijelog ulja u koncentraciji 0,25%. Kod pojave mlađih razvojnih stadija ličinki L1 - L2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U koncentraciji 0,075%-0,15% uz dodatak Bijelog ulja u koncentraciji 0,25%. Primijeniti u proljeće u vrijeme izlaska većine ličinki iz zimskih jaja i njihovog naseljavanja na listove.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

moljac miner okruglih mina
(Leucoptera malifoliella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

moljac točkastih mina
(Phyllonorycter blancardella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

hrđasta grinja jabuke
(Aculus schlechtendali)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 7 dana
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U koncentraciji 0,08-0,1%. Primijeniti kod pojave prvih pokretnih stadija u nasadu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,08%-0,1%. Kod pojave prvih ličinki na listovima uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

hrđasta grinja rajčice
(Aculops lycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki.

južnoamerički moljac rajčice
(Tuta absoluta)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se prilikom pojave prvih minera.

crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 7 dana
koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U koncentraciji 0,08-0,1% Primijeniti kod pojave prvih pokretnih stadija u nasadu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,08%-0,1%. Kod pojave prvih ličinki na listovima uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

hrđasta grinja rajčice
(Aculops lycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki.

južnoamerički moljac rajčice
(Tuta absoluta)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se prilikom pojave prvih minera.

crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.

Paprika
(Capsicum annuum)
Karenca: 3 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

hrđasta grinja rajčice
(Aculops lycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Patlidžan
(Solanum melongena)
Karenca: 7 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

hrđasta grinja rajčice
(Aculops lycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

južnoamerički moljac rajčice
(Tuta absoluta)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se prilikom pojave prvih minera.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

grinje
(Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

grinje
(Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Salata
(Lactuca sativa)
Karenca: 14 dana
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti u razmaku od 7-10 dana, od presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

grinje
(Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode tako da maksimalna količina ne prelazi 1,2 l/ha. Može primjeniti već u rasadu te nakon rasađivanja. Može se se primijeniti najviše dva puta u razmaku 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 7 dana
crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: Primjenjuje se kod pojave pokretnih stadija. Ako se primjenjuje dva puta tada je količina 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji od 0,05-0,1 % uz utrošak vode koji odgovara slijedećim količinama sredstva: ako se primjenjuje dvokratno u razmaku od 7-10 dana tada je količina 0,5 l/ha, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.

Naranča
(Citrus sinensis)
Karenca: 10 dana
lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: U količini od 0,375-0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama. Ako se sredstvo primjenjuje dva puta onda je količina 0,375 l/ha u razmaku od 14 dana, a ako se primjenjuje jedanput onda je količina 0,75 l/ha.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.

crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.

Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 10 dana
lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: U količini od 0,375-0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama. Ako se sredstvo primjenjuje dva puta onda je količina 0,375 l/ha u razmaku od 14 dana, a ako se primjenjuje jedanput onda je količina 0,75 l/ha.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.

crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.

Limun
(Citrus limonium)
Karenca: 10 dana
lisni miner agruma
(Phyllocnistis citrella)
Primjena: U količini od 0,375-0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama. Ako se sredstvo primjenjuje dva puta onda je količina 0,375 l/ha u razmaku od 14 dana, a ako se primjenjuje jedanput onda je količina 0,75 l/ha.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.

crveni pauk agruma
(Panonychus citri)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.

koprivina grinja
(Tetranychus urticae)
Primjena: U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.

žuti lozin pauk
(Eotetranychus carpini)
Primjena: U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.

pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: U količini 0,5-0,75 l/ha. Primjenjuje se do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja.

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: U količini 0,5-0,75 l/ha. Primjenjuje se do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja.

Ukrasno drveće

Karenca: Nije primjenjivo
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se na početku odlaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih razvojnih stadija. Ukoliko se primjenjuje dva puta količina je 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.

Grmlje

Karenca: Nije primjenjivo
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se na početku odlaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih razvojnih stadija. Ukoliko se primjenjuje dva puta količina je 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.

Cvijeće

Karenca: Nije primjenjivo
muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se na početku odlaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Odnosi se na cvjetnice koje se uzgajaju u loncima i u tlu. Ne smije se koristiti u ivančici (Leucanthemum spp.) zbog fitotoksičnosti.

crveni pauci
(Tetranychus spp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih razvojnih stadija. Ukoliko se primjenjuje dva puta količina je 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.
Dodatne informacije: Odnosi se na cvjetnice koje se uzgajaju u loncima i u tlu. Ne smije se koristiti u ivančici (Leucanthemum spp.) zbog fitotoksičnosti.

kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.
Dodatne informacije: Odnosi se na cvjetnice koje se uzgajaju u loncima i u tlu. Ne smije se koristiti u ivančici (Leucanthemum spp.) zbog fitotoksičnosti.

Bjelogorično drveće za drvorede i parkove

Karenca: Nije primjenjivo
kestenov moljac miner
(Cameraria ohridella)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

mrežasta stjenica platane
(Corythuca ciliata)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

crveni pauci
(Tetranychidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

grinje šiškarice
(Eriophyidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

Crnogorično drveće za drvorede i parkove

Karenca: Nije primjenjivo
borov četnjak
(Thaumetopoea pityocampa)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

crveni pauci
(Tetranychidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

grinje šiškarice
(Eriophyidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

lisne uši
(Aphis spp.)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.

Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 3 dana
grinje
(Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Tikva
(Cucurbita pepo var. melopepo)
Karenca: 3 dana
grinje
(Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Tikvice
(Cucurbita pepo)
Karenca: 3 dana
grinje
(Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Celer
(Apium graveolens)
Karenca: 10 dana
grinje
(Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

muhe lisni mineri
(Liriomyza spp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Malina
(Rubus idaeus)
Karenca: 3 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Kupina
(Rubus fruticosus)
Karenca: 3 dana
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H301Otrovno ako se proguta.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H360Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi neronenom djetetu .
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 31.1.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/190 31.01.200731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/190 02.11.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/19023.02.2012
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/11-01/12016.09.201101.06.2012
Izmjena dozvole za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/12001.06.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/19028.02.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4028.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/19023.08.2019