Bordoška juha 20 WP – Manica

Kontaktni preventivni fungicid za primjenu u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu.

Proizvodu Bordoška juha 20 WP – Manica je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 20,00% Bakar hidroksid - kalcij sulfat kompleks
Datum registracije 11.01.2002.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi Manica
Distributeri

Aktivne tvari