Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Calypso SC 480

Proizvodu Calypso SC 480 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 03.02.2021. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid namjenjen za suzbijanje štetnika u voćarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/203
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 16.06.2011.
Registracija važi do 03.08.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 03.11.2020.
Datum isteka za korištenje zaliha 03.02.2021.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Tiakloprid 480 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
COEX HDPE/EVOH 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 3 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 50 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
bočica za lijekove i kemikalije (žuto staklo tip III (natrij-kalcij staklo sa niskim alkalnim udjelom i visokom hidrolitičkom otpornošću) 3 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02% (2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

jabučna osica
(Hoplocampa testudinea)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02% (2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

lisni mineri
(Lyonetidae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02% (2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02% (2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

savijači kožice ploda
(Tortricidae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02% (2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.
Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02%(2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.
Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (2 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.
Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (2 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.
Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (2,5 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,375 l/ ha.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 21 dan
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Jednokratno u količini 0,1 l/ha ili u razdvojenoj (split) aplikaciji i to: u količini 0,05 l/ha prvi puta i u količini 0,05 l/ha nakon ponovne pojave štetnika drugi puta.
Dodatne informacije: uz utrošak vode 500-800 l/ha.
Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (3 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,45 l/ha.
Patlidžan
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (3 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,45 l/ha.
Paprika
(Capsicum annuum)
Karenca: 3 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (3 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,45 l/ha.
Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (2 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.
Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 3 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (2 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.
Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 3 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (2 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.
Američka borovnica (na otvorenom)
(Vaccinium carymbosum)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: utrošak vode 1000 l/ha;
Ukrasno bilje
Karenca: Nije primjenjivo.
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: (2,5 ml na 10 l vode), uz utrošak vode 1500 l/ha, odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,375 l/ha.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02%(2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

jabučna osica
(Hoplocampa testudinea)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02%(2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

lisni mineri
(Lyonetidae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02%(2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02%(2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

savijači kožice ploda
(Tortricidae)
Primjena: Na početku napada.
Dodatne informacije: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,02%(2 ml na 10 l vode) uz utrošak vode 1500 l/ha odnosno u najvišoj dozvoljenoj količini 0,3 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 + H332 Štetno ako se proguta ili udiše
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P309 + P311 U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/08-01/203 16.06.2011. 03.08.2020.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/12-01/12 13.04.2012. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/203 11.07.2012. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/14-01/431 27.11.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/203 15.05.2015. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/203 01.09.2016. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/16-03/262 10.10.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/203 16.02.2017. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/18-03/112 26.11.2018. -
Izmjena rješenja o proširenju szb za male namjene UP/I-320-20/18-03/112 23.04.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/203 31.05.2019. -
Ukidanje registracije UP/I-320-20/08-01/203 25.03.2020. -
Ukidanje dozvole UP/I-320-20/12-01/12 22.04.2020. -

Primjena na kulture