Crveno ulje

Insekticid i fungicid za zaštitu nasada u mirovanju vegetacije.
Količina djelatne tvari u % 10,00% Kombinacija bakra i mineralnih ulja , 55,00% Mineralna ulja , 55,00% Kombinirani pripravci bakra i mineralnog ulja
Datum registracije 10.07.1997.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Herbos d.d.
Distributeri

Aktivne tvari

Kombinacija bakra i mineralnih ulja (10,00%)

Rabe se za suzbijanje bolesti jezgričavog i koštićavog voća (tzv.»plavo pranje «), štitastih i lisnih ušiju, crvenog pauka i drugih štetnika koji zimuju na voćkama i vinovoj lozi. Primjena samo za mirovanja vegetacije: N...

Mineralna ulja (55,00%)

Djeluju na štitaste uši, zimska jaja crvenih pauka, jaja lisnih uši i mrazovca, a primijenjeni tijekom vegetacije protiv štitastih i lisnih ušiju. Rabi se u nasadima: jabuke, kruške, šljiva, maslina , agruma, vinove loze...

Kombinirani pripravci bakra i mineralnog ulja (55,00%)

Upotrebljavaju se kao insekto – akaro – fungicidi za prskanje voćaka i vinove loze u vrijeme mirovanja vegetacije. Suzbijaju uzročnike bolesti voćaka koji se suzbijaju « plavim « prskanjem, štitaste uši, jaja lisnih uši...