Crveno ulje

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid i fungicid za zaštitu nasada u mirovanju vegetacije.
Registarski broj UP/I-320-20/92-01/47
Vlasnik registracije ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid, insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE200,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Parafinsko ulje (CAS 72623-86-0)nije dodjeljen72623-86-0550,00 g/lec.europa.eu
Bakarni spojevi: Bakarni oksid44.6031317-39-1 100,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U koncentraciji 1% i 1,5% u fenofazi "B" i u koncentraciji 0,75% i 1% u fenofazi "D-E" po Baggioliniju.
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U koncetraciji 2-3% u fenofazi "B-C" te u koncentraciji 1% u fenofazi vinove loze "D-E".
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U koncentraciji 1% u fenofazi B (zeleni vrh pupa) i u koncentraciji 1,5% do fenofaze C3 (diferencirani listići). Fenofaze po Fleckingeru. Odnosi se na zimska jaja crvenog voćnog pauka.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U fenofazi B (zeleni vrh pupa) u koncentraciji 1% do fenofaze C3 (diferencirani listići) u koncentraciji 1,5%.

jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: U koncentraciji 1% u fenofazi B (zeleni vrh pupa) i u koncentraciji 1.5% do fenofaze c3 (diferencirani listići);
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: U koncentraciji 1 % u fenofazi breskve "B" i "C"
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U fenofazi B (zeleni vrh pupa) u koncentraciji 1% do fenofaze C3 (diferencirani listići) u koncentraciji 1,5%. Fenofaze su po Fleckingeru.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: U fenofazi B (zeleni vrh pupa) u koncentraciji 1% do fenofaze C3 (diferencirani listići) u koncentraciji 1,5%. Fenofaze su po Fleckingeru.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

Koštičavo voće

Karenca: Osigurana vremenom primjene
šupljikavost
(Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii)
Primjena: Primjena u fenofazi A (zimski pup)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 200-300 ml sredstva u 10 l vode. Primjenjuje se uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

šljivina štitasta uš
(Lecanium corni)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 200-300 ml sredstva u 10 l vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331NE izazivati povraćanje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Važni datumi

Datum registracije 10.7.1997.
Registracija važi do 1.1.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/92-01/47 10.07.199701.01.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/92-01/4722.03.1999
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/92-01/47 23.04.1999
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/92-01/47 28.03.2000
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/92-01/47 25.07.2001
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/2216.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/18027.06.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/28626.01.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/19-03/20109.12.2019