Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Crveno ulje

Proizvodu Crveno ulje je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2021. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid i fungicid za zaštitu nasada u mirovanju vegetacije.
Registarski broj UP/I-320-20/92-01/47
Vlasnik registracije ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.
Adresa vlasnika rješenja Fučkani 6, Sveti Ivan Zelina, Hrvatska
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid, fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 10.07.1997.
Registracija važi do 01.01.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 01.07.2020.
Datum isteka za korištenje zaliha 01.07.2021.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Parafinsko ulje (CAS 72623-86-0) 550 g/l
Bakarni spojevi: Bakarni oksid 100 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 200 ml Amaterska Specijalizirane prodavaonice, vrtni centri

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U koncentraciji 1% u fenofazi B (zeleni vrh pupa) i u koncentraciji 1,5% do fenofaze C3 (diferencirani listići). Fenofaze po Fleckingeru. Odnosi se na zimska jaja crvenog voćnog pauka.
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.
Dodatne informacije: U fenofazi B (zeleni vrh pupa) u koncentraciji 1% do fenofaze C3 (diferencirani listići) u koncentraciji 1,5%.

jabučna zelena uš
(Aphis pomi)
Primjena: U koncentraciji 1% u fenofazi B (zeleni vrh pupa) i u koncentraciji 1.5% do fenofaze c3 (diferencirani listići);
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.
Breskva
(Prunus persica)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: U koncentraciji 1 % u fenofazi breskve "B" i "C"
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: U fenofazi B (zeleni vrh pupa) u koncentraciji 1% do fenofaze C3 (diferencirani listići) u koncentraciji 1,5%. Fenofaze su po Fleckingeru.
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: U fenofazi B (zeleni vrh pupa) u koncentraciji 1% do fenofaze C3 (diferencirani listići) u koncentraciji 1,5%. Fenofaze su po Fleckingeru.
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.
Koštičavo voće
Karenca: Osigurana vremenom primjene
šupljikavost
(Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii)
Primjena: Primjena u fenofazi A (zimski pup)
Dodatne informacije: 200-300 ml sredstva u 10 l vode. Primjenjuje se uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

šljivina štitasta uš
(Lecanium corni)
Dodatne informacije: 200-300 ml sredstva u 10 l vode.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U koncetraciji 2-3% u fenofazi "B-C" te u koncentraciji 1% u fenofazi vinove loze "D-E".

crveni voćni pauk
(Panonychus ulmi)
Primjena: U koncentraciji 1% i 1,5% u fenofazi "B" i u koncentraciji 0,75% i 1% u fenofazi "D-E" po Baggioliniju.
Dodatne informacije: Primjenom u fenofazi A (zimski pup). Koncentraciji primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/92-01/47 10.07.1997. 01.01.2020.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/92-01/47 22.03.1999. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/92-01/47 23.04.1999. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/92-01/47 28.03.2000. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/92-01/47 25.07.2001. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/22 16.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/180 27.06.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/286 26.01.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/201 09.12.2019. -

Primjena na kulture