Laser

Kontaktno-probavni insekticid za suzbijanje štetnika na krumpiru i vinovoj lozi.
Količina djelatne tvari u % 24,00% Spinosan A, D
Datum registracije 20.03.2002.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne tvari

Spinosan A, D (24,00%)

Mješavina tvorevina bakterije Saccharopolyspora spinosa u omjeru A (65 – 95 %) i D (5 – 3%). Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i želučanim djelovanjem. U nas dozvoljen za primjenu u krumpiru, vinovoj lozi, jabukama,...