Folicur EW 250

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/22
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik
Pinus Agro d.o.o., ovlašteni uvoznik
Pinus Agro d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tebukonazol494107534-96-3250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Smanjuje zarazu Fussrium spp.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 7,5 ml na 100 m^2

pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Smanjuje zarazu Fussrium spp.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 7,5-10 ml na 100 m^2

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Smanjuje zarazu Fussrium spp.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 42 dana
mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml na 100 m^2

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml na 100 m^2

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml na 100 m^2

hrđe
(Puccinia spp.)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

Raž
(Secale cereale)
Karenca: 42 dana
hrđe
(Puccinia spp.)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

Zob
(Avena sativa)
Karenca: 42 dana
hrđe
(Puccinia spp.)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

pjegavost lista
(Septoria avenae)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: 42 dana
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Prvi put se primjenjuje u butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 15 ml na 100 m^2

siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Prvi put se primjenjuje u butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 15 ml na 100 m^2

hrđa
(Puccinia helianthi)
Primjena: Prvi put se primjenjuje u butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 30 ml na 100 l vode.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 56 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se koristiti najviše 2 puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: Može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Češnjak
(Allium sativum)
Karenca: 21 dan
sive plijesni
(Botrytis spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

bijela trulež
(Sclerotium cepivorum)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

hrđa
(Puccinia allii)
Primjena: U količini 1 l/ha. Primjeniti folijarno raspršivanjem. Može se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan; U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

čađavice
(Cladosporium spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

stemphylium
(Stemphylium)
Primjena: U količini 1 l/ha. Primjenjuje folijarno raspršivanjem. Može se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
sive plijesni
(Botrytis spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

bijela trulež
(Sclerotium cepivorum)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

hrđa
(Puccinia allii)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

čađavice
(Cladosporium spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

Malina
(Rubus idaeus)
Karenca: 14 dana
sušenje mladica
(Leptosphaeria coniothyrium)
Primjena: Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Kupina
(Rubus fruticosus)
Karenca: 14 dana
sušenje mladica
(Leptosphaeria coniothyrium)
Primjena: Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Rubus hibridi
(Rubus sp.)
Karenca: 14 dana
sušenje mladica
(Leptosphaeria coniothyrium)
Primjena: Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302 + H332Štetno ako se proguta ili udiše
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 17.6.1997.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/97-01/22 17.06.199731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/22 12.09.2003
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/22 15.03.1999
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/12-01/1213.04.2012
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/12-01/26509.01.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/3403.03.2017