Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Folicur EW 250

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/22
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Pinus Agro d.o.o.
Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 17.06.1997.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Tebukonazol 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: 42 dana
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Prvi put se primjenjuje u butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.
Dodatne informacije: 15 ml na 100 m^2

siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Prvi put se primjenjuje u butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.
Dodatne informacije: 15 ml na 100 m^2

hrđa
(Puccinia helianthi)
Primjena: Prvi put se primjenjuje u butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Dodatne informacije: 30 ml na 100 l vode.
Češnjak
(Allium sativum)
Karenca: 21 dan
sive plijesni
(Botrytis spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

bijela trulež
(Sclerotium cepivorum)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

hrđa
(Puccinia allii)
Primjena: U količini 1 l/ha. Primjeniti folijarno raspršivanjem. Može se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan; U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

čađavice
(Cladosporium spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

stemphylium
(Stemphylium)
Primjena: U količini 1 l/ha. Primjenjuje folijarno raspršivanjem. Može se primjeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.
Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
sive plijesni
(Botrytis spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

bijela trulež
(Sclerotium cepivorum)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

hrđa
(Puccinia allii)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

čađavice
(Cladosporium spp.)
Primjena: U količini 2 l/ha. Primjeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Smanjuje zarazu Fussrium spp.
Dodatne informacije: 7,5 ml na 100 m^2

pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Smanjuje zarazu Fussrium spp.
Dodatne informacije: 7,5-10 ml na 100 m^2

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Smanjuje zarazu Fussrium spp.
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 42 dana
siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Dodatne informacije: 10-15 ml na 100 m^2

hrđe
(Puccinia spp.)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Dodatne informacije: 10-15 ml na 100 m^2

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Dodatne informacije: 10-15 ml na 100 m^2
Raž
(Secale cereale)
Karenca: 42 dana
hrđe
(Puccinia spp.)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 56 dana
siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Može se koristiti najviše 2 puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.

bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.

koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: Može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.
Zob
(Avena sativa)
Karenca: 42 dana
hrđe
(Puccinia spp.)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

pjegavost lista
(Septoria avenae)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Dodatne informacije: 5 ml na 100 m^2

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 + H332 Štetno ako se proguta ili udiše
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/97-01/22 17.06.1997. 31.12.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/97-01/22 15.03.1999. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/97-01/22 12.09.2003. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/12-01/12 13.04.2012. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/12-01/265 09.01.2013. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/12 14.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/17-03/34 03.03.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/23-03/22 03.11.2023. -

Primjena na kulture