Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Switch 62,5 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/148
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Agrozov d.o.o.
Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, travnjaštvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 07.02.2007.
Registracija važi do 31.10.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Ciprodinil 375 g/kg
Fludioksonil 250 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 20 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 100 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 7 dana
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 10-14 dana.
Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: U količini od 80 g u 100 L vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.
Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: u količini od 80 g u 100 L vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.
Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 7 dana
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 80-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 7 dana
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 80-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
smeđa pjegavost
(Stemphylium vesicarium)
Primjena: U količini od 80 g u 100 L vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.
Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.

bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Paprika
(Capsicum annuum)
Karenca: 7 dana
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.

siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Prvi puta se primjenjuje u vrijeme cvatnje, te kada dolazi do promjene boje i mekšanja bobica.
Dodatne informacije: 80 g u 100 l vode uz utošak škropiva od 1000 l/ha. Prilikom miješanja prvo se napravi homogena suspenzija Swicha 62,5 WG.
Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: U količini od l kg/ha uz utrošak od najmanje 1000 L vode/ha (100 g u 1000 L vode na 1000 m2, odnosno, 10 g sredstva na 100 m2). Smije se najviše dva puta koristiti, i to u razdoblju između početka i kraja cvatnje.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/148 07.02.2007. 31.10.2024.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 30.06.2011. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/148 29.11.2011. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/04 07.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/148 26.04.2017. -
Izmjena dozvole za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 27.04.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/148 14.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/148 01.03.2023. -

Primjena na kulture