Switch 62,5 WG

Kombinirani fungicid.
Količina djelatne tvari u % 37,50% Ciprodinil , 25,00% Fludioksonil
Datum registracije 07.02.2007.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Ciprodinil (37,50%)

Fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem na krastavost. Učinkovit i na pepelnicu i moniliju. Treba ga primijeniti od faze mišjih uši do kraja cvjetanja. Djelotvoran i na niskim temperaturama a dva sata nakon prs...

Fludioksonil (25,00%)

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plijesni. Djeluju kao inhibitori disanja mitohondrijima. Fludioksonil je fungicid sa površinskim djelovanjem. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vino...