Switch 62,5 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/148
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, travnjaštvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Ciprodinil511121522-61-2375,00 g/kgec.europa.eu
Fludioksonil522131341-86-1250,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Prvi puta se primjenjuje u vrijeme cvatnje, te kada dolazi do promjene boje i mekšanja bobica.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 80 g u 100 l vode uz utošak škropiva od 1000 l/ha. Prilikom miješanja prvo se napravi homogena suspenzija Swicha 62,5 WG.

Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: U količini od l kg/ha uz utrošak od najmanje 1000 L vode/ha (100 g u 1000 L vode na 1000 m2, odnosno, 10 g sredstva na 100 m2). Smije se najviše dva puta koristiti, i to u razdoblju između početka i kraja cvatnje.

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 7 dana
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: U količini od 80 g u 100 L vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: u količini od 80 g u 100 L vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 7 dana
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 80-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 7 dana
paleži cvijeta i truleži ploda
(Monilia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 80-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
smeđa pjegavost
(Stemphylium vesicarium)
Primjena: U količini od 80 g u 100 L vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Paprika
(Capsicum annuum)
Karenca: 7 dana
bijela trulež
(Sclerotinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60-100 g u 100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmaku između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Američka borovnica
(Vaccinium corymbosum)
Karenca: 10 dana
trulež bobica
(Monilinia vaccinii-corymbosi)
Primjena: U vrijeme cvatnje. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Tikvice
(Cucurbita pepo)
Karenca: 7 dana
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Primjenjuje se uz utrošak vode od 800 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Primjenjuje se uz utrošak vode od 800 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Patlidžan
(Solanum melongena)
Karenca: 7 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Primjenjuje se uz utrošak vode od 800 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Primjenjuje se uz utrošak vode od 800 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Grah
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 28 dana
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Salata
(Lactuca sativa)
Karenca: 14 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia minor)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 14 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Prvo tretiranje se provodi u fazi 2 lista, a drugo tretiranje 3 tjedna kasnije. Utrošak vode od 800 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Kupina
(Rubus fruticosus)
Karenca: 14 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Poslije cvatnje uz utrošak vode od 800 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Malina
(Rubus idaeus)
Karenca: 14 dana
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Poslije cvatnje uz utrošak vode od 800 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Ukrasno bilje

Karenca: Nije primjenjivo
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
Sportski tereni

Karenca: Nije primjenjivo
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.
siva snježna plijesan / truleži (Typhula incarnata)
Primjena: Na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 7.2.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/14807.02.200731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/148 29.11.2011
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/11-01/12030.06.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/14826.04.2017
Izmjena dozvole za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/12027.04.2017