Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Pirimor 50 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni insekticid za suzbijanje lisnih uši (porodica Aphididae) na voćkama, vinovoj lozi, povrću(osim salate, radiča, mrkve, celera i peršina u zaštićenom prostoru)i ukrasnom bilju, duhanu te ratarskim usjevima(osim uljarica poslije cvatnje).
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/132
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Adresa vlasnika rješenja Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nizozemska
Distributeri AGRONOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko
Danon d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 02.09.2005.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Pirimikarb 500 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 6 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 0.06 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode uz maksimalan utrošak 1200 l/ha vode.
Jagoda (na otvorenom)
(Fragaria × ananassa)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode.Maksimalan utrošak vode iznosi 1000 l/ha.
Grašak (na otvorenom)
(Pisum sativum)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Maksimalan utrošak vode iznosi 1000 l/ha.
Grah (na otvorenom)
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Maksimalan utrošak vode iznosi 1000 l/ha.
Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Maksimalan utrošak vode iznosi 1000 l/ha.
Paprika (na otvorenom)
(Capsicum annuum)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode.Maksimalan utrošak vode iznosi 400-1000 l/ha.
Ukrasno bilje
Karenca: nije primjenjivo
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji sredstva 0,04-0,06% (4-6 g u 100 l vode).
Krastavac (na otvorenom)
(Cucumis sativus)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode.Maksimalan utrošak vode iznosi 400-1000 l/ha.
Žitarice (pšenica, ječam i zob)
Karenca: 35 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: količini 260 g/ha (26 g na 1000 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode. Može se primijeniti 2 puta.
Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 28 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Maksimalan utrošak vode iznosi 1200l/ha.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 21 dan
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Utrošak vode iznosi 200-400 l/ha.
Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Maksimalan utrošak vode iznosi 400-1000 l/ha
Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 28 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Maksimalan utrošak vode iznosi 1200l/ha.
Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: u koncentraciji sredstva 0,04-0,06 % (4-6 g u 10 l vode, tj. 40-60 g u 100 l vode) uz maksimalan utrošak 1200 l/ha vode.
Mrkva (na otvorenom)
(Daucus carota)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: u koncentraciji sredstva 0,04- 0,06 % (4-6 g u 10 l vode, tj. 40-60 g u 100 l vode) uz maksimalan utrošak 1000 l/ha vode.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode.Maksimalan utrošak vode iznosi 1200l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H301 Otrovno ako se proguta.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/05-01/132 02.09.2005. 31.12.2023.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 30.06.2011. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/12-01/12 04.05.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/04 07.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/132 29.09.2016. -
Izmjena rješenja o proširenju szb za male namjene UP/I-320-20/11-01/120 03.10.2016. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/16-03/259 10.10.2016. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/05-01/132 15.06.2018. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/19-03/66 04.05.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/132 28.11.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/132 05.12.2023. -

Primjena na kulture