• Zaštita vinove loze
  • 04.04.2017. 16:30

Loza je u fazi vunastog pupa, slijedi zaštita

Vinova loza nalazi se u fazi vunatog pupa. Potrebno je izvršiti i prvu preventivnu zaštitu loze protiv gljivice uzročnika crne pjegavosti.

Foto: falco/pixabay.com
  • 3.699
  • 225
  • 0

Vinova loza nalazi se u fazi vunatog pupa. Potrebno je izvršiti i prvu preventivnu zaštitu loze protiv gljivice uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola) da se spriječi moguća prije najavljenih oborina.

Za preventivnu zaštitu koristiti neki od fungicida na osnovi bakra (Nordox 75 WG, Cuprablau Z) ili Crveno ulje EC (kombinacija bakra i mineralnog ulja)).

Fungicide na bazi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Cosavet DF i drugi) u povećanoj koncentraciji dodati kad je temperatura zraka iznad 15°C (osim crvenom ulju) radi postranog akaricidnog djelovanja na lozine grinje- akarinoze (Calepitrimerus/Phylocoptes/vitis) i erinoze (Colomerus/Eriophyes/vitis), naročito u vinogradima gdje znamo da su prisutne prijašnjih godina te ako se javljala pepelnica, savjetuje Ana-Marija Čajkulić iz Savjetodavne službe.

Prekontrolirati nasade

Na lokalitetima gdje je prošle godine bilo šteta od gusjenica koje su izjele pupove, potrebno je prekontrolirati nasade i za savjet za zaštitu obratiti se Savjetodavnoj službi.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Foto: falco/pixabay.com


Izvori

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Tagovi

Vinova loza Vinograd Zaštita Crna pjegavost Fungicidi


Autorica

Karolina Rastija

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ideje za alat. Paleta i mašta ;)