Kalinosul 80 WG

Kontaktni preventivni fungicid sa popratnim akaricidnim djelovanjem na Eryophidae u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu, povrtlarstvu i cvjećarstvu.

Količina djelatne tvari u % 80,00% Pripravci na osnovi sumpora (S)
Datum registracije 13.07.2000.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agrostullin
Distributeri

Aktivne tvari

Pripravci na osnovi sumpora (S) (80,00%)

Rabe se za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, jabukama, breskvama, krastavcima i t d. Djeluju i na neke druge bolesti, kao: fuzikladij jabuke, zatim na grinje. Kod viših temperatura mogu prouzročiti palež biljaka. LD5...