24 sata Agrokluba

Pregled vijesti u prijašnjih 24 sata

Ukupno 24 sata @Agroklub

33

tekstova

11

oglasa

17

postova


15

tekstova

+ 10 oglasa

+ 14 postova

11

tekstova

+ 1 oglasa

+ 3 postova

7

tekstova

Novosti iz Hrvatske

OPG Juliana Pribičević 12 Teške dane u mljekarstvu prebrodila proizvodnjom sireva i prodajom telića 24.09.2021. 10:30

24 sata @Oglasi

24 sata @KLUB

Dečki, oprez!! ;)

Nove modele okretača Spider 1300|12 T i Spider 915|8 odlikuje inovativni sustav okretanja koji ravnomjerno raspoređuje krmu, održava ju čistom. Više na https://bit.ly/3AvD5CA

Održani Dani polja suncokreta na pokušalištu FAZOS-a. 27 hibrida, sedam sjemenskih kući sudjelovalo u pokusu.

+5