24 sata Agrokluba

Pregled vijesti u prijašnjih 24 sata

Ukupno 24 sata @Agroklub

31

tekstova

5

oglasa

21

postova


15

tekstova

+ 5 oglasa

+ 14 postova

9

tekstova

+ 7 postova

7

tekstova

Novosti iz Hrvatske

Telić Borna 5 Potres spasio telića Bornu, život će provesti u utočištu 22.01.2021. 11:30

24 sata @Oglasi

24 sata @KLUB

Ovako je to bilo prošle godine #Baranja PS. Sretna nova vinogradarska godina ;)

+3

Članovi Udruge uzgajivača holstein goveda Osječko-baranjske županije (UUHG-OBŽ) na čelu s predsjednicom Lidijom Pavić, donirali su 25 tona krmne smjese za poljoprivrednike s potresom pogođenih područja. Utovar je bio danas u tvornici stočne hrane Vitalka, a kamion s 25 tona hrane bi trebao stići u G...

+3