Pregled prema aktivnim tvarima - Strobilurini

Djeluju kao inhibitori disanja.