Pregled prema aktivnim tvarima - Morfolini

Inhibiraju izomeraze i biosintezu sterola.