Pregled prema aktivnim tvarima - Karbamati (ditiokarbamati)

U grupi djelatne tvari kojih mehanizam djelovanja i nije u potpunosti jasan. Sa sigurnošću se ne mogu svrstati u neku drugu grupu.