Pregled prema aktivnim tvarima - Ftalimidi

Imaju više mjesta djelovanja.