Pregled prema aktivnim tvarima - Cikloheksandioni ("dim")

Cikloheksandioni su relativno mala ali važna grupa herbicida. Setoksidim je bila prva priznata djelatna tvar iz ove grupe. Nastala je u BASF početkom 1980 – ih. Kao i propionati namjenjeni su isključivo suzbijanju svih vrsta monokotiledonih korova. Mada se po kemijskoj strukturi bitno razlikuju imaju isti mehanizam djelovanja kao i propionati a vezan je uz inhibiciju enzima ace...

Pogledaj više...

Cikloheksandioni su relativno mala ali važna grupa herbicida. Setoksidim je bila prva priznata djelatna tvar iz ove grupe. Nastala je u BASF početkom 1980 – ih. Kao i propionati namjenjeni su isključivo suzbijanju svih vrsta monokotiledonih korova. Mada se po kemijskoj strukturi bitno razlikuju imaju isti mehanizam djelovanja kao i propionati a vezan je uz inhibiciju enzima acetil koenzima A karboksilazu. Vrlo su labilni u biljci i okolišu, ali stvaraju veliki broj toksičnih metabolita te ime je letalni učinak pouzdan. U građi im dominira cikloseksan po čemu ime i cijeloj grupi. Uz to, tralkoksidim posjeduje dobru selektivnost prema nekim važnijim vrstama žitarica kao što su: pšenica i ječam. Ova selektivnost je rezultat pojačane aktivnosti citohroma (katalizator) P – 450 u ovim žitaricama u usporedbi s drugim monokotiledonim vrstama. Pojačana aktivnost citohroma izaziva oksidaciju metilne grupe na aromatskom prstenu. Novo nastali spoj je herbicidno inaktivan. Tralkoksidim je otkriven i uveden u Australiji. Kao keto-enol tautomer može postojati u više oblika. Najviše je raširen na tržištu u obliku enola. Predpostavlja se da je tolerantnost širokolisnih biljaka na ovu grupu herbicida rezultat neznatnih, ali u ovom slučaju bitnih razlika u samoj strukturi ovog enzima. Najbolje ih je rabiti odvojeno od pripravaka za suzbijanje dikotiledonih korova osim ako to u priloženom naputku nije dozvoljeno. Razgradnja im se odvija sunčanim zrakama, hidrolizom i uz pomoć mikroorganizama.