Pregled prema aktivnim tvarima - Avicidi

Sredstva za suzbijanje šteta od ptica (odbijanje napada). U nastavku možete pogledati pregled avicida registriranih za uporabu u RH.