Trichoderma harzianum

Kontaktni antibiotski fungicid niske toksičnosti za čovjeka, korisne insekte i okoliš. Koristi se za suzbijanje B. cinerea na vinovoj lozi i jagodama. Ne ubraja se u otrove. Prikladan ekološkoj zaštiti u: vinogradima, voćnjacima, povrtnjacima, ratarstvu i uzgoju ukrasnog bilja. Karenca: 14 dana vinova loza; 4 jagoda.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Trichodex WP WP Trichoderma harzianum Makhteshim /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) Trichoderma harzianum Rifai SOJ: Trichoderma harzianum T-22; Zbirka kulture br. ATCC 20847 SOJ: Trichoderma harzianum ITEM 908; Zbirka kulture br. CBS 118749 2008/113/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Nije primjenjivo

Čistoća Nema značajnih nečistoća

Stupanje na snagu 01.05.2009

Prestanak uvrštenja 30.04.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) i ITEM 908 (SANCO/1840/208) podjednako, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja. Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.