Tebukonazol

Sistemik širokog spektra. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusariuma na klasu. Dozvoljena dva tretiranja. Suzbija krastavost i pepelnicu jabuke te palež cvijeta koštićavih voćaka. Na uljanoj repici i suncokretu suzbija: Alternaria spp., Botrytis cinerea i Sclerotinia sclerotiorum. U kombinaciji s diklofluanidom suzbija: Botrytis cinerea, Plasmopara viticola i Uncinela necator. LD50 3300. S.O. = III. Karenca: 7 dana višnja, trešnja; 14 dana breskve, nektarine; 15 dana šljiva; 21dan lubenica,dinja, krastavac, paprika, rajčica; 28 dana jabuka; 42 dana žitarice i vinova loza; 56-uljana repica i suncokret. (Šljiva i trešnja tretirati samo u cvatnji. Vinova loza do 3 tretiranja.)

Tretiranje sjemena: Triazolni sistemik. Spektar suzbijanja bolesti analogan triadimenolu, ali je aktivniji. LD50 335. S.O. = III. K - OVNP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Folicur EW 250 EW Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o. Pinus Agro d.o.o.
Foliar 250 EW Tebukonazol GAT /
Stockton d.o.o. Vitalis
Mystic EC EC Tebukonazol Nufarm /
Genera Genera
Falcon EC 460 EC Tebukonazol + Triadimenol + Spiroksamin Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Nativo 75 WG WG Tebukonazol + Trifluoksistrobin Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Porto SC Tebukonazol + Karbendazim Sharda Cropchem Limited /
Herbos d.d.
Prosaro 250 EC EC Protiokonazol + Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Zamir EC Tebukonazol + Prokloraz + Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.
Folicur WP 25 WP Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Folicur Multi WP 50 WP Tebukonazol + Tolilfluanid Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Raxil FS 060 KSj Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Orius 6 FS KSj Tebukonazol Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.
Ratio KSj Tebukonazol GAT /
Vitalis
Tycoon KSj Tebukonazol Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o.
Lamardor 400 FS EC Protiokonazol + Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Raxil Vital KSj Tiram + Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Raxil Vital Gel 206 M Tebukonazol + Tiram Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Raxil 2 WS WS Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Oryx (Porto) SC Karbendazim + Tebukonazol Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Agroteks d.o.o.
Luna Experience SC Tebukonazol + Fluopiram Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Tebusha 25% EW EW Tebukonazol Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Stockton d.o.o.
Tebkin 250 EW EW Tebukonazol Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Fito promet d.o.o.
Tebu Super 250 EW EW Tebukonazol Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Agroteks d.o.o.
Tebucol EW Tebukonazol Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.
Magnello EC Difenkonazol + Tebukonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Redigo Pro SC Protiokonazol + Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Tebseme FS Tebukonazol Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.
Riza EC Tebukonazol Cheminova A/S /

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 107534-96-3 CIPAC br. 494 2008/125/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-1-p-klorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol

Čistoća ≥ 905 g/kg

Stupanje na snagu 01.09.2009

Prestanak uvrštenja 31.08.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za tebukonazol, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 28. listopada 2008. godine.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i radnika i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • izloženost potrošača metabolitima tebukonazola (triazola) putem hrane,
  • zaštitu ptica i sisavaca koji se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i zaštitu sisavaca biljojeda i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika,
  • zaštitu vodenih organizama i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih informacija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice i sisavce. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev tebukonazol uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji najkasnije do 31. kolovoza 2011. godine.*
Potrebno je osigurati da podnositelj zahtjeva Komisiji podnese dodatne studije koje upućuju na moguća svojstva tebukonazola koja uzrokuju poremećaje endokrinog sustava i to u roku od dvije godine nakon usvajanja OECD Smjernica za testiranje endokrinih poremećaja ili smjernice dogovorene u EU.