Tebufenozid

Ova d.t. ima potpuno drugačiji način djelovanja na insekte u odnosu na inhibitore sinteze hitina i regulatore razvoja insekata. Ista ubrzava (inducira) prerano presvlačenje uz hipertrofiju epidermalnih stanica. Dozvoljen za suzbijanje jabučnog savijača, grozdovih moljaca, zlatokraja, kukavičjeg suznika i štetnih gusjenica u šumama. Djeluje na sve razvojne stadije ličinke. Pogodan za integriranu zaštitu bilja. LD50 5000. S.O. = III. Karenca; 21 dan jabuke, kruške; 28 vinova loza.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Mimic SC Tebufenozid Nisso Chemical Europe /
Mimic ULV ULV Tebufenozid Nisso Chemical Europe /

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 112410-23-8 CIPAC br.: 724

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-terc-butil-N’-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazid