Protiokonazol

Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp.,Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusariuma na klasu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 178928-70-6 CIPAC br. 745 2008/44/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-2-(2-(1-klorciklopropil)-3-(2-klorfenil)-2-hidroksipropil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol- 3 tion

Čistoća ≥ 970 g/kg sljedeće proizvodne nečistoće smatraju se toksikološki značajnim i u tehničkoj aktivnoj

Stupanje na snagu 01.08.2008

Prestanak uvrštenja 31.07.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za protiokonazol, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 22. siječnja 2008. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja prilikom primjene prskanjem. Uvjeti uporabe trebaju uključivati odgovarajuće mjere zaštite,
  • zaštitu vodenih organizama. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, prema potrebi,
  • zaštitu ptica i malih sisavaca. Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika. Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je zatražiti podnošenje:
– podataka koji omogućuju procjenu izloženosti potrošača derivatima metabolita triazola u primarnim kulturama, sljedećim kulturama u plodoredu i proizvodima životinjskog podrijetla,

  • usporedbe mehanizma djelovanja protiokonazola i derivata metabolita triazola koja omogućuje procjenu toksičnosti kod istovremene izloženosti tim tvarima,
  • podataka koje se odnose na dugotrajni rizik za ptice koje se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i sisavce zbog uporabe protiokonazola za tretiranje sjemena.

Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva na čiji je zahtjev protiokonazol uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu Direktive o uključenju aktivne tvari *.