Propineb

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Koristi se protiv plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice i duhana, fitoftore, fuzikladija i drugih bolesti. LD50 8500 S.O. = III. K - 14 rajčica u polju i zaštićenom prostoru, luk, krumpir, lubenice, dinje, krastavci, grah, grašak, kupusnjače; 21 jabučaste i koštičaste voćke, stolne sorte loze, lijeska, duhan; 28 bobičaste vočke, celer i ostalo povrće; 42 vinske sorte loze.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolimer) CIPAC br. 177 2003/39/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Polimerni cink 1,2-propilenbis ditiokarbamat

Čistoća Tehnička aktivna tvar mora biti u skladu s FAO specifikacijama

Stupanje na snagu 01.04.2004

Prestanak uvrštenja 31.03.2014

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za propineb, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2003.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu malih sisavaca, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika,
  • razmotriti akutnu izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.