Piriproksifen

Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, na maslini, u povrćarstvu u zaštićenom prostoru, na ukrasnom bilju i cvijeću.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 715 CAS broj: 95737-68-1