Pirimikarb

Sistemični selektivni aficid za suzbijanje i najotpornijih lisnih ušiju. Slabo toksičan za pčele i korisne insekte. LD50 147. S.O. = II, odnosno III ( do 50 % d.t.). Pirimor 50 WG - Tijekom iste vegetacije na istoj površini ili nasadu smije se primjenjivati najviše: 1 godišnje marelica, malina, kupina i borovnica, kineski kupus, 2 puta koštičavo voće, salati, grašku, paprici, korjenastom povrću, radiću, 2 puta na pšenici, lucerni, duhanu i ratarskim usjevima koji nisu posebno navedeni, 3 puta jezgričavo voće, kupusnjače, rajčici i grahu, 4 puta jagode, krastavci, krumpiru, šećernoj repi duhanu i ratarski usjevi. Karenca: 3 dana radić, kineski kupus, 4 dana za krastavac (u polju i zaštićenom prostoru) i korijen šećerne repe; 7 dana za rajčicu (u polju i zaštićenom prostoru), korabu bez lišća i krumpir; 14 dana jabuku, krušku, agrume, višnju, jagodu, grašak, grah, bob, poriluk, korjenasto povrće u polju, salatu u polju, špinat, blitvu, kupusnjače, papriku (u polju i zaštićenom prostoru), lišće korabe i lišće šećerne repe; 21 dan: za maline, kupine, borovnice, žitarice, lucernu i duhan, 28 dana: za marelicu,breskvu, šljivu, soju i ostale ratarske usjeve; 35 dana: za vinovu lozu.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Pirimor 50 WG WG Pirimikarb Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 23103-98-2 CIPAC br. 231 2006/39/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin- 4-il dimetilkarbamat

Čistoća ≥ 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.02.2007

Prestanak uvrštenja 31.01.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za pirimikarb, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 27. siječnja 2006.
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.
Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje dokazuju dugotrajnu procjenu rizika za ptice i mogućnost onečišćenja podzemnih voda, posebice vezano uz metabolit R35140. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev pirimikarb uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.