Piraklostrobin

Kombinirani preventivni fungicide za subzijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 175013-18-0 CIPAC br. 657 2004/30/EC 2009/25/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil N-(2-{[1-(4-klorfenil)-1H-pirazol- 3 -il]oksimetil}fenil) N-metoksi karbamat

Čistoća 975 g/kg Proizvodna nečistoća dimetil sulfata (DMS) je toksikološki značajna i ne smije prelaziti

Stupanje na snagu 01.06.2004

Prestanak uvrštenja 31.05.2014

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid ili regulator rasta. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za piraklostrobin, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 28. studenog 2003.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama, posebice riba,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu kopnenih člankonožaca i gujavica.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika. Potrebno je obavijestiti Komisiju o specifi kaciji tehničke aktivne tvari kakva je proizvedena za tržište u skladu s člankom 13 (5) Direktive 91/414/EEC*.