Petoksamid

Po načinu djelovanja i spektru sličan acetanilidima. Za sada registriran za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu. Za suzbijanje ukupnog spektra korova rabi se u kombinacija s triazinskim pripravcima. Poznat i pod šifrom TKC 94. LD50 1196. S.O. = III. Karenca - OVNP

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 106700-29-2 CIPAC br. 655 2006/41/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-klor-N-(2-etoksietil)-N-(2-metil- 1-fenilprop-1-enil)acetamid

Čistoća ≥ 940 g/kg

Stupanje na snagu 01.08.2006

Prestanak uvrštenja 31.07.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za petoksamid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 27. siječnja 2006. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenog okoliša, posebice višeg vodenog bilja.

Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je obavijestiti Komisiju o specifi kaciji tehničke aktivne tvari kakva je proizvedena za tržište u skladu s člankom 13 (5) Direktive 91/414/EEC*.