P - dimetenamid

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Rabi se za suzbijanje travnih i pojedinih širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve ali i neposredno nakon nicanja usjeva i korova. U nas ima dozvolu za primjenu u: kukuruzu, šećernoj repi, soji i suncokretu. Očekuje se dozvola i za krumpir i duhan. Proizvođač ga preporučuje i za suzbijanje travnih korova u: grahu, grašku i luku. Najčešće se rabi u kombinaciji s drugim d.t. Vrlo dobri rezultati dobiveni i inkorporacijom dimetenamida odmah nakon prskanja. LD50 2007. S.O. = III. K arenca – OVP za zrno kukuruza, silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 163515-14-8 CIPAC br. 638 2003/84/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u S-2-klor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)-acetamid

Čistoća 890 g/kg (preliminarna vrijednost na osnovi pokusne proizvodnje)

Stupanje na snagu 01.01.2004

Prestanak uvrštenja 31.12.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za dimetenamid-p, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. srpnja 2003. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda dimetenamidom-p i njegovim metabolitima ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih ekosustava, posebice vodenog bilja.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika. Potrebno je obavijestiti Komisiju o specifikaciji tehničke aktivne tvari kakva je proizvedena za tržište u skladu s člankom 13 (5) Direktive 91/414/EEC*.