Novaluron

Inhibitor hitinaza. Za suzbijanje jabučnog savijača, savijača kožice ploda i minera okruglih mina te kruškine buhe. Na istoj površini smije se koristiti najviše dva put godišnje. Karenca: 21 dan za jabuke i kruške.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Rimon 10 EC EC Novaluron Makhteshim /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 116714-46-6 CIPAC br.: 672

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-1-[3-klor-4-(1,1,2-trifl uor-2-trifl uormetoksietoksi)fenil]-3-(2,6-difl uorbenzoil)urea