AgroKlub.com

\

Zaštitna sredstva

Dobrodošli na AgroKlub.com!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.com » Agro Baza » Zaštitna sredstva » Herbicidi » Sulfonil ureja herbicidi » Nikosulfuron

Kategorija: Herbicidi - Sulfonil ureja herbicidi

Nikosulfuron

Sulfonilureja učinkovita u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (sirak iz rizoma, pirika i neki drugi) i nekih širokolisnih korova. Usvaja se preko lista. Kukuruz u vrijeme tretiranja treba imati od 2 do 6 listova. Do sjetve slijedeće kulture - ozimih žitarica treba proteći najmanje 4 mjeseca, 8 mjeseci do sjetve jarih žitarica, 10 mjeseci soje i graha, a 12 mjeseci lucerne i drugih usjeva. Najčešće se rabi u kombinaciji s: bentazonom, dikambom, bromoksinilom, atrazinom, 2,4-D i drugim d.t. LD50 6000. S.O. = III. Izbjegavati uporabu ukoliko su rabljeni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Karenca - 63 merkantilni kukuruz, a 35 dana silažni kukuruz.

Pripravak Form. Djelatne tvari u % Proizvodi / distribuira Doza - kg, l / ha
Motivell SC 4,0 Nikosulfuron ISK Biosciences / Vita Market / Belchim Crop Protection d.o.o. / Orchem d.o.o.

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, jednogodišnjih širokolisnih korova te višegodišnjih uskolisnih korova iz rizoma i iz sjemena. 

 • kukuruz (bez podusjeva) - 1,0 do 1,25 l/ha. Manja količina se koristi protiv jednogodišnjih korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijima razvoja sjemenskih višegodišnjih uskolisnih korova. Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kada kukuruz ima 3 do 6 listova, a ako je nicanje korova produženo, preporuča se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine. Prvi puta kada je kukuruz 10 do 15 cm visine, drugi puta nakon 7 do 10 dana. Utrošak vode 200 do 400 l/ha.

Karenca: 63 dana merkantilni kukuruz, a 35 dana silažni kukuruz.
Ograničenja: Na istoj površini koristi se samo jednom godišnje. Na površinama prskanim sredstvom, kao sljedeći usjev može se sijati nakon 4 mjeseca: ozima pšenica i raž, nakon osam mjeseci: jara pšenica i ječam, nakon 10 mjeseci: grah, zob, soja, kukuruz šećerac i kokičar, ostali usjevi nakon 12 mjeseci.

Samson Extra 6 OD OD 6,0 nikosulfuron ISK Biosciences / AgroChem Maks / Vita Market / Belchim Crop Protection d.o.o. / Orchem d.o.o.
 • kukuruz za zrno i silažu primjena u stadiju 2-6 listova kukuruza i to: - 0,6 - 0,75 l/ha jednokratno ili razdovjeno 2 puta: - 0,5 + 0,25 l/ha, prva primjena u stadiju 3-4 lista kukuruza, druga u roku 7-10 dana. Utrošak vode 200 – 400 l/ha.
 • Karenca: 63 dana merkantilni kukuruz, a 35 dana silažni kukuruz.
Motivell Extra Pack (istekla registracija) EC 4,0 + (32,0 + 9,0) nikosulfuron + (bentazon + dikamba) + okvašivač BASF / BASF
 • kukuruz: 1,0 pakovanje/ha u fazi kukuruza 3 - 6 listova (1 l Motivell + 2 l Cambio + 0,3 l Dash HC)
Innovate 240 SC SC 24,0 nikosulfuron Cheminova A/S / Cheminova A/S / Stockton d.o.o.
 • kukuruz za zrno i silažu - 0,17-0,25 l/ha primjena u fazi 2-8 lista kukuruza
 • Karenca: OVP u kukuruzu za zrno i silažu bez podusjeva
Principal 53,6 WG WG 42,9 + 10,7 nikosulfuron + rimsulfuron Du Pont / AgroChem Maks
 • kukuruz za zrno i silažu - 90 g/ha u 200-400 l vode/ha uz dodatak Trenda 0,1 %
  Tretirati kada kukuruz ima 2-7 lista, jednogodišnje trave 2-4 lista, a višegodišnje trave visine 10-15 cm
 • Karenca: U kukuruzu za zrno i silažu OVP
Kelvin 40 OD OD 4,0 nikosulfuron Du Pont / BASF
 • suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova:
 • kukuruz za zrno i silažu - u stadiju razvoja kukuruza 2 - 8 listova (BBCH 12-18): a) jednokratno u količini 1 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (10 ml u 2-4 l vode na 100 m2) ili b) dvokratno (split aplikacija) u količini 0,5 l/ha + 0,5 l/ha uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (5 ml u 2-4 l vode na 100 m2).
Kelvin 40 SC SC 40,00 g/l nikosulfuron Du Pont / BASF
 • kukuruz za zrno i silažu - primjenjuje se nakon nicanja u stadiju razvoja 4-7 listova kukuruza u količini 1l/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova
 • Karenca: OVP
Marvel SC 24,0 nikosulfuron Cheminova A/S / Cheminova A/S / Stockton d.o.o.
 • kukuruz za zrno i silažu (bez podusjeva) - 170 - 250 ml/ha primjenjuje se u stadiju razvoja kukuruza od 2 do 8 listova (BBCH 12–18). Utrošak vode 200–400 l/ha. Dozvoljena je samo jedna primjena
 • Karenca: osigurana je dopuštenim vremenom primjene.
Principal plus 66.5 WG WG 2,3 rimsulfuron + 9,2 nikosulfuron + 55,0 dikamba Du Pont / AgroChem Maks
 • Kukuruz za zrno i silažu - u količini 440 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača TREND 90 uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.
 • Tretirati kada kukuruz ima 2-7 lista, jednogodišnje trave 2-4 lista, a višegodišnje trave visine 10-15 cm.
 • Karenca: U kukuruzu za zrno i silažu OVP.
Elumis 7,5 + 3,0 mezotrion + nikosulfuron Syngenta Agro / Syngenta Agro
 • kukuruz za zrno i silažu i to: a) jednokratno od 1,0 - 1,5 l/ha nakon nicanja u stadiju razvoja kukuruza od 2 do 8 listova b) dvokratno od 0,75 l/ha + 0,75 l/ha nakon nicanja. Prvi puta primijeniti prije stadija 4 lista kukuruza, a drugi puta u razmaku od 7 - 15 dana nakon prve primjene, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodnišnjih uskolisnih te jednogodišnjih širokolisnih korova.
 • Karenca: OVP u kukuruzu za zrno. Za silažni kukuruz iznosi 28 dana.
Nicosh SC 4,00 Nikosulfuron Sharda Cropchem Limited / Chromos Agro d.d. / Euroazijski pesticidi d.o.o. / Chromos Agro d.d.

NICOSH je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu. 

 • kukuruz za zrno i silažu – 1,0 l/ha uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha, nakon nicanja, u stadiju razvoja kukuruza 3 – 6 listova, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i jednogodišnjih širokolisnih korova.
  Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

Karenca: 35 dana silažni kukuruz; 120 dana kukuruz za zrno

Nicogan 40 SC SC 4,00 nikosulfuron Agan / Danon d.o.o.
 • herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu
 • primjenjuje se jednokratno ili dvokratno (split-aplikacija), pazeći da se ne prijeđe maksimalna količina od 1,0 l /ha
Nisha SC 4,00 nikosulfuron Sharda Cropchem Limited / Euroazijski pesticidi d.o.o.
 • herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu
 • primjenjuje se u količini 1 l/ha uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (10 ml u 2-4 l vode na 100 m2) u stadiju razvoja kukuruza 3 – 6 listova
Milagro SC 2,4 nikosulfuron Cheminova A/S / Cheminova A/S / Syngenta Agro
 • Sredstvo MILAGRO je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova kao i nekih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu bez podusjeva nakon nicanja kukuruza i korova (post-em).
Cyntel 51 WG WG 36,0 + 3,0 + 12,0 mezotrion + rimsulfuron + nikosulfuron Du Pont / AgroChem Maks
 • herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, jednogodišnjih širokolisnih korova te smanjenju zakorovljenosti nekim višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu
Chaman 40 OD OD 4,0 nikosulfuron Cheminova A/S / Cheminova A/S / Cheminova A/S / Cheminova A/S
 • herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu
 • kukuruz za zrno i silažu - primjena nakon nicanja, jednokratno 1,0 - 1,5 l/ha ili dvokratno u razdvojenoj (split) aplikaciji od 1,0 l/ha + 0,5 l/ha u razmaku između primjena 7 - 10 dana. Utrošak vode 200 - 400 l/ha.
 • Karenca: OVP.
Nic 4 OD OD 4,0 nikosulfuron Sharda Cropchem Limited / Euroazijski pesticidi d.o.o.
 • herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu
Talon OD 4,0 nikosulfuron Sharda Cropchem Limited / Euroazijski pesticidi d.o.o.
 • herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.
Talisman SC Nikosulfuron 40,00 g/l Galenika Fitofarmacija

TALISMAN je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Spandis DF 4.0 + 10.0 + 40.0 Prosulfuron + Nikosulfuron + Dikamba Syngenta Crop Protection, CH / Syngenta Agro

Spandis je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu za zrno

Nikita WG 15.0 + 10.0 + 31.25 Mezotrion + Nikosulfuron + Dikamba Syngenta / Syngenta

Nikita je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu

Identifikacijske oznake (brojevi): CAS br. 111991-09-4 CIPAC br. 709 2008/40/EC 2009/51/EC
Kemijski naziv prema IUPAC-u: 2-(4,6-dimetoksipirimidin-2- ilkarbamoilsulfamoil)-N,Ndimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2- piridilsulfonil) urea
Čistoća: ≥ 910 g/kg
Stupanje na snagu: 01.01.2009.
Prestanak uvrštenja: 31.12.2018.

Posebne odredbe:

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za nikosulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 22. siječnja 2008. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

 • moguću izloženost vodenog okoliša metabolitu DUDN ako se nikosulfuron primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom,
 • zaštitu vodenog bilja i mora se osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,
 • zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini te je potrebno osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja,
 • zaštitu površinskih i podzemnih voda na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.
Poljoprivredni glasnik

Napomena:

Pregled zaštitnih sredstava realiziran je u suradnji s časopisom 'Poljoprivredni glasnik', godišnjom publikacijom 'Pregled svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u RH za 2016. godinu' koji je baziran na Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede.
Prenošenje tekstova, fotografija i ilustracija moguće samo uz odobrenje izdavača i portala AgroKlub.com i obvezno navođenje izvora.
Prije korištenja sredstava obavezno pročitati priloženu uputu. Sve navedene informacije su prikupljene u dobroj vjeri, a njihovo korištenje je definirano u sekciji Pravne napomene.

Adengo

Pretraga zaštitnih sredstava