Metoksifenozid

Može se rabiti i u vrijeme cvatnje. Šest sati nakon primjene otporan na ispiranje.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Runner 240 SC SC Metoksifenozid Dow AgroSciences /
AgroChem Maks AGROPROAGRO

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 161050-58-4 CIPAC br. 656 2005/3/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-terc--butil-N’-(3-metoksio-toluil)-3,5-ksilohidrazid

Čistoća ≥ 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.04.2005

Prestanak uvrštenja 31.03.2015

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao insekticid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za metoksifenozid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 8. listopada 2004.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih i kopnenih člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.