Metazaklor

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Zemljišni pripravak djelotvoran na širokolisne i neke uskolisne korove. Primjenjuje se nakon sjetve a prije nicanja repice i korova. Moguće ga je primijeniti i u vegetaciji, ali vrlo rano i po mogućnosti pred kišu koja će d.t. spustiti u zonu klijanja korova. Visoko selektivan za usjev. Nema ograničenja u plodosmjeni. Ne na lakim i pjeskovitim tlima. U slučaju propadanja usjeva na proljeće se smije sijati: pšenica, ječam,uljana repica, krumpir, šećerna repa i kukuruz. LD50 2150. S.O. = III. Karenca – OVP uljana repica, 70 dana kupusnjače.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 67129-08-2 CIPAC br. 411 2008/116/EC 2009/155/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-klor-N-(pirazol-1-ilmetil) acet-2',6'-ksilidid

Čistoća ≥ 940 g/kg Proizvodna nečistoća toluen je toksikološki značajna i najviša dopuštena razina je 0,0

Stupanje na snagu 01.08.2009

Prestanak uvrštenja 31.07.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid kada se primjenjuje do najviše 1,0 kg/ha svake treće godine na istoj površini.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za metazaklor, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. rujna 2008. godine. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sustavnog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće onečišćenje podzemnih voda metabolitima 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 i 479M12. Ako metazaklor prema Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (Narodne novine, br. 23/08)4 bude označen sa »ograničen dokaz kancerogenog djelovanja« potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih informacija o karcinogenim svojstvima metabolita 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 i 479M12 . Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva dostave takve informacije Komisiji u roku od šest mjeseci od obavijesti o odluci o takvom razvrstavanju.