Metamitron

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni (rezidualni) i manje folijarni (kontaktni) pripravak za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, izrazite selektivnosti za kulturu. Uporaba: pre em ili višekratno u postu u šećernoj i stočnoj repi. Na varijantu prskanja poslije sjetve a prije nicanja treba se odlučiti kada očekujemo jaču pojavu korova prije nicanja repe i u dovoljno vlažnim tlima. Dozu odrediti prema sadržaju humusa te spektru i uzrastu korova. Izvanredno selektivan budući i nekoliko puta veće doze od preporučenih ne ostavljaju nikakve štete na repi. Osnovni partner u kombinaciji s drugim pripravcima za suzbijanje: Abutilona, Ambrozije, Cirsiuma ili travnih korova. U postu prskanja obaviti u kotiledonskom stadiju korova kada zadovoljavaju i niže doze metamitrona uz dodatak ulja. Posljednji puta se može rabiti do kraja svibnja.U protivnom može oštetiti pšenicu kao prvu u plodosmjeni. U slučaju propadanja usjeva, nakon 4 mjeseca dozvoljena je sjetva šećerne i stočne repe. LD50 3300. S.O. = III. Karenca – OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 41394-05-2 CIPAC br. 381 2008/125/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-4,5-dihidro-3-metil- 6-fenil-1,2,4-triazin-5-on

Čistoća ≥ 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.09.2009

Prestanak uvrštenja 31.08.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju metamitron za druge uporabe osim na korjenastim kulturama, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za metamitron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 28. listopada 2008. godine. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti osobnih zaštitnih sredstava, prema potrebi,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • rizik za ptice i sisavce te bilje koje ne pripada ciljanoj skupini.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih informacija o utjecaju metabolita M3 u tlu na podzemne vode, na ostatke u kulturama u plodoredu, na dugotrajan rizik za ptice koje se pretežno hrane kukcima i specifi čan rizik za ptice i sisavce koji su mogli doći u doticaj s vodom na polju. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev metamitron uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve informacije Komisiji najkasnije do 31. kolovoza 2011. godine.