MCPA

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Selektivni translokacijski pripravak za suzbijanja nekih širokolisnih korova u žitaricama, livadama i pašnjacima. Primjenjuje se tijekom busanja. LD50 700-800. S.O. = III. Karenca- za livade i pašnjake 28 dana – ispaša i košnja; strne žitarice OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 94-74-6 CIPAC br. 2 2005/57/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-klor-o-toliloksioctena kiselina

Čistoća ≥ 930 g/kg

Stupanje na snagu 01.05.2006

Prestanak uvrštenja 30.04.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za MCPA, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 15. travnja 2005. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.