Maleinski hidrazid

Upotrebljava se za sprječavanje rasta zaperaka duhana. Tretira se kada je većina biljaka u feno fazi pune cvatnje, dan nakon zakidanja zaperaka. LD50 2340. S.O. = III. Karenca: OVP za duhan.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 123-33-1 CIPAC br. 310 2003/31/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 6-hidroksi-2H-piridazin-3-on

Čistoća 940 g/kg (aktivna tvar mora biti u skladu s Naredbom o zabrani prometa i primjene sredstava za zašt

Stupanje na snagu 01.01.2004

Prestanak uvrštenja 31.12.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao regulator rasta. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za maleinski hidrazid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 3. prosinca 2002.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika, prema potrebi,
  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda ako se aktivna tvari primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Prema potrebi, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.