Karbendazim

Dozvoljen je za suzbijanje: Cercospore, Pseudocercosporella herpotrichoides, Septoria spp. i Fusariuma na klasu pšenice, uz uvjet da se ne prekorači doza od 180 g. d.t./ ha. Nadalje suzbija Monilia laxa (dozvoljeno jedno tretiranje u početku cvatnje višnje), Phomopsis i Sclerotinia spp. na suncokretu. S.O. = III. K - 42 dana suncokret, pšenica; OVP višnja i drugo voće.

Identifikacijske oznake (brojevi) (stereokemija nije određena) CAS br. 10605-21-7 CIPAC br. 263 2006/135/EC 2009/152/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil benzimidazol-2-ilkarbamat

Čistoća 980 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2007

Prestanak uvrštenja 31.12.2010

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid na sljedećim poljoprivrednim kulturama:

 •  žitaricama,
 • sjemenu uljane repice,
 • šećernoj repi,
 • kukuruzu u količinama koje ne smiju biti veće od:
 • 0,25 kg aktivne tvari po hektaru po jednoj primjeni za žitarice i sjeme uljane repice,
 • 0,075 kg aktivne tvari po hektaru po jednoj primjeni za šećernu repu,
 • 0,1 kg aktivne tvari po hektaru po jednoj primjeni za kukuruz.

Sljedeće uporabe nisu dopuštene:

 • primjena iz zrakoplova,
 • primjena leđnom prskalicom i ručna primjena, bilo za profesionalnu ili amatersku uporabu,
 • u vrtu i okućnici.

Potrebno je osigurati primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika. Potrebno je posvetiti posebnu pozornost na zaštitu:

 • vodenih organizama. Mora se održavati odgovarajuća udaljenost između tretiranih područja i površinskih voda. Ta udaljenost može ili ne mora ovisiti o tehnikama primjene koje smanjuju zanošenje sredstva ili o uređajima za primjenu,
 • gujavica i drugih makroorganizama u tlu. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao naprimjer izbor odgovarajuće kombinacije broja i vremenskog perioda primjene, količine sredstva i ukoliko je neophodno, koncentraciju aktivne tvari,
 • ptica i sisavaca. Uvjeti uporabe trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao naprimjer odgovarajući vremenski period primjene i izbor onih sredstava koje kao rezultat njihovog oblika formulacije ili prisutnosti agensa koji onemogućava doticaj ptica i sisavaca sa sredstvom, smanjuju na minimum izloženost spomenutih vrsta,
 • primjenitelja koji mora nositi prikladnu zaštitnu odjeću, posebice rukavice, kombinezon, gumene čizme i zaštitu za lice ili sigurnosne naočale prilikom miješanja, punjenja, primjene i čišćenja uređaja za primjenu, osim u slučaju kada je izloženost karbendazimu odgovarajuće spriječena dizajnom i izradom samog uređaja ili dodavanjem posebnih zaštitnih dijelova na takve uređaje.

DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za karbendazim, a posebice dodaci I. i II.
Potrebno je osigurati da vlasnici rješenja o registraciji sredstva izvijeste najkasnije do 31. prosinca svake godine o slučajevima zdravstvenih problema primjenitelja. Možda će biti potrebno osigurati dodatne podatke kao što su podaci o prodaji i načinu uporabe sredstva, tako da se može postići realna slika uvjeta uporabe i mogućeg toksikološkog utjecaja karbendazima.