Iprovalikarb

Za sada jedini iz grupe amid - karbamata. Inhibira rast klične cijevi zoospora i sporangija, rast hifa a time i sporulaciju. Zahvaljujući novoj kemijskoj strukturi ne postoji pojava rezistencije. Ima vrlo izraženo kretanje prema vrhu biljke putem žilnog sistema tako da pripravak dospijeva i mlade listove koji u vrijeme prskanja još nisu bili formirani. Suzbija plamenjače: vinove loze, krumpira, rajčice i duhana. Ima izraženo preventivno i kurativno djelovanje. LD50 5000. S.O. = III. K - 10 dana rajčica u stakleniku (kišenjem); 14 - dana krumpir, lubenice,dinje, krastavci, 21 - dan rajčica u polju i hidroponik, stolno grožđe, 28 - dana duhan; 42 - dana vinske sorte.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Mikal Premium F WG Iprovalikarb + Folpet + Fosetil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 140923-17-7 CIPAC br. 620 2002/48/EC 2009/685/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Izopropil {2-metil-l-[l-(4metilfenil)etilkarbonil] propil}-karbamat

Čistoća 950 g/kg (privremena specifikacija)

Stupanje na snagu 01.07.2002

Prestanak uvrštenja 30.06.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za iprovalikarb, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja nadan 26. veljače 2002. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • da je specifi kacija tehničke aktivne tvari proizvedene za tržište potvrđena i potkrijepljena odgovarajućim analitičkim podacima. Pokusni materijal koji je korišten u dokumentaciji o toksičnosti treba usporediti i provjeriti prema specifi kaciji tehničke aktivne tvari,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu primjenitelja.