Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Indoksakarb

Kontaktni pripravaka namjenjen zaštiti vinove loze od moljaca. Pored kontaktnog ima ovicidno i larvicidno djelovanje na sve razvojne stadije. Ubrzo nakon nanošenja škropiva, ličinka prestaje s ishranom, gubi koordinaciju pokreta, ostaje paralizirana i nakon 24 - 60 sati ugiba. Rabi se preventivno neposredno prije početka piljenja gusjenica. Učinkovit na veliki broj štetnika iz reda Lepidoptera. K - 14 dana vinova loza (za sve) i 3 dana rajčica.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 173584-44-6 CIPAC br. 612 2006/10/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil (S)-N-[7-klor-2,3,4a,5- tetrahidro-4a-(metoksikarbonil)indeno[ 1,2-e][1,3,4]oksadiazin-2- ilkarbonil]-4’-(trifl uormetoksi)karbanilat

Čistoća TC (tehnički materijal): ≥ 628 g/kg indoksakarb

Stupanje na snagu 01.04.2006

Prestanak uvrštenja 31.03.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za indoksakarb, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 23. rujna 2005. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.